Nőnek a nyugdíjak, bizonyos ellátások és járadékok

0

A Magyar Közönyben megjelentek szerint 2016-ban bizonyosan és legalább 1,6 százalékkal fognak nőni bizonyos ellátások.

A legfontosabb, legtöbb embert érintő változás a nyugdíjak növekedése. Mivel a nyugdíj az infláció körüli szinten nő minden évben, ezért nem meglepő, legfeljebb megnyugtató, hogy a MK-ben megjelent az emelés ténye. Nézzük a listát, hogy mely ellátástípusok összege nő 2016-ban a Közlönyben megjelentek szerint.

Az egyes tételeket próbáltuk csoportokba helyezve átláthatóbbá tenni a felsorolást.

1. öregségi nyugdíj
2. özvegyi nyugdíj
3. szülői nyugdíj

4. árvaellátás

5. baleseti hozzátartozói nyugellátás

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka

8. korhatár előtti ellátás

9. szolgálati járandóság

10. átmeneti bányászjáradék

11. balettművészeti életjáradék

12. rokkantsági ellátás
13. rehabilitációs ellátás
14. baleseti járadék
15. bányászok egészségkárosodási járadéka
16. fogyatékossági támogatás
17. vakok személyi járadék

18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás
19. polgármesterek közszolgálati járadéka

20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, és

22. azok az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli