Nyugdíjfolyósítás és utalás tudnivalók – mikor utalják 2022-ben?

0

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felelős a saját jogú és hozzátartozói nyugellátás, valamit a hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátás kifizetéséért.

Egyes, kormányrendeletben meghatározott, esetekben, a folyósítást a határozatról történt kiértesítés után, szintén tizenhárom napon belül teszi meg. A kifizetés a következő módokon történhet:

 • Itthon élők számára postai kézbesítés útján, vagy a megjelölt magyar számlára való utalással.
 • Valamely EGT-államban élők számára a megadott ország kijelölt számlájára való utalással.
 • Azoknak, akik olyan állam területén élnek, amelyik Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött, az adott állam bankja által vezetett, a jogosult által meghatározott számlára utalják.
 • Gyermek árvaellátást a gyám vagy eseti gondnok által kijelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára utalják, az ide vonatkozó törvény (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) alapján.

Külföldön élő vagy tartózkodó kérheti az utalást negyedévente, félévente, vagy évente utólag is, ha a havi összeg, amire jogosult, nem éri el az az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét.

Mikor és hogyan lehet hozzájutni a nyugdíjhoz?

Postai kézbesítés esetén az ún. postai kifizetési naptárban tudható meg, hogy mely napokon viszi ki a postás az összeget. Ilyen naptárt a Magyar Posta Zrt. automatikus visz az érintetteknek a tárgyévet megelőzően. Számlára történő utalás esetén az adott hónap 13. napjáig történik meg az utalás. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a törzsszámot használja azonosítóként a folyósításkor.

Mikor utalják 2022-ben?

TÉL

2023. januári nyugdíj utalásának időpontja: 2022. január 12., csütörtök

2023. februári nyugdíj utalásának időpontja: 2022. február 10., péntek

TAVASZ

2023. márciusi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. március 10., péntek

2023. áprilisi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. április 12., szerda

2023. májusi nyugdíj utalásának időpontja: 2021. május 12., péntek

NYÁR

2023. júniusi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. június 12., hétfő

2023. júliusi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. július 12., szerda

2023. augusztusi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. augusztus 11., péntek

ŐSZ

2023. szeptemberi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. szeptember 12., kedd

2023. októberi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. október 12., csütörtök

2023. novemberi nyugdíj utalásának időpontja: 2022. november 10., péntek

TÉL

Decemberi nyugdíj: 2022. december 1., péntek

December hónapban a rendes kifizetésnél korábban érkezik a nyugdíj az ünnepek miatt.

A posta minden hónap 12. napján után kezdi el kézbesíteni a nyugdíjakat. Mivel a posta saját rendszere szerint fizeti a nyugdíjat, ezért a postai kifizetésre nézve nincs központi előírás.

A kifizetés mindig az adott hónapra vonatkozik. A jogosultság kezdete az a nap, melyet határozattal megállapították, a vége pedig vagy az a nap, melyet szintén határozattal mondanak ki, vagy annak a hónapnak az utolsó napja, amely hónapban a jogosult elhalálozik.

Mit kell kapni az első folyósításkor?

 • A nyugdíj igazolást, mely a folyósított ellátás törzsszámát igazolja
 • Utazási utalványt az elláttot számára
 • Elszámolást az első utalás előtti, már esedékessé vált és egy összegben folyósított összegről, illetve bármilyen lehetséges levonásról
 • Tájékoztatót a bejelentési kötelezettségről és a további legfontosabb tudnivalókról

Hogy kapja meg a nyugdíját a külföldön élő vagy tartózkodó személy?

A jogosult kérelmére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalhatja az összeget belföldi, EGT államban vagy egyéb szerződéses államban vezetett bankszámlára is. Illetve, ha a jogosultnak van belföldi meghatalmazottja, akkor ennek a személynek postai úton is tudják kézbesíteni az összeget készpénzben. A külföldi számlára történő utalásról a kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnek kell beadni. A kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi bank nevét és pontos címét (ország, város, utcanév, házszám), a külföldi számlaszámot, és a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszámot (IBAN és SWIFT kód) is.

Mit kell tenni, ha a nyugdíjas elhalálozott?

A jogosulttal egy háztartáson belül élőnek 15 napon belül jeleznie kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé az elhalálozás tényét és annak időpontját.
Ha gyám vagy gondnok számára történt a folyósítás, akkor ennek a személynek kell jelentenie a folyósító felé.

Elhalálozás esetén a fel nem vett összeg kit illet meg, és meddig lehet igényelni az összeget?

A nyugdíjas halála napját magában foglaló hónapra vonatkozóan kap utoljára ellátást. Ezt az ellátást, ha nem veszi fel, akkor az elhalálozáskor vele egy háztartásban élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti helyette egy éven belül. A felsorolás sorrendje meghatározó, a családtagok csak ebben az egymást követő sorrendben jogosultak az igénylésre.

Ehhez nincs másra szükség, mint egy erre a célra használt nyilatkozat kitöltése, mely tartalmazza a következő adatokat:

 • rokoni kapcsolat
 • egy háztartásban történt együttélés bizonyítása
 • elhunyt adatai
 • ellátás folyósításának törzsszáma

Családtagok hiányában az örökös jogosult az igénylésre, a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. Számára a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett összeg.

Hol lehet további információt szeretni?

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (telefon: 350-0155, 350-2755, 350-8580, 270-8999, 06-80-204-884; címe: 1139 Budapest, Váci út 73.) lehet érdeklődni.