Mit kell tudni a szülői nyugdíjról?

0

Gyermekünk elvesztése minden esetben egy feldolgozhatatlan tragédia, bizonyos helyzetekben pedig egzisztenciálisan is kétségbeejtő csapásként élhetjük ezt meg.

Amennyiben nyugdíjas gyermekünk tartott el bennünket, s most anyagilag magunkra maradtunk, jogosultak lettünk a szülői nyugdíjra. Mit kell azonban tudni erről az ellátásról?

Mi is az a szülői nyugdíj?

Szülői nyugdíjra akkor vagyunk jogosultak, ha gyermekünk azonképpen hunyt el, hogy öregségi nyugdíjban részesült, vagy az ehhez szükséges szolgálati időt teljesítette, azonban még nem vonult nyugdíjba.

Mikor jár a szülői nyugdíj?

A szülői nyugdíjhoz való jogosultsághoz két feltételnek kell teljesülnie. Egyfelől jogszerző gyermekünknek vagy unokánknak be kellett töltenie legalább a hatvanötödik életévét, vagy megváltoztatott munkaképességűnek kellett minősülnie, másfelől ezen jogszerző gyermekünknek vagy unokánknak legalább egy éven át túlnyomó részben el kellett tartania a halálát megelőzően.

Túlnyomó részben eltartottnak akkor minősülünk, ha a nyugellátásunk nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegét abban az időpontban, amikor a minket eltartó gyermekünk vagy unokánk meghalt.

Abban az esetben is jár nekünk szülőként a szülői nyugdíj, ha gyermekünk halálakor még nem töltöttük be a hatvanötödik életévünket vagy nem voltunk megváltoztatott munkaképességűek, azonban a gyermekünk halálát követő tíz éven belül betöltjük a hatvanötödik életévünket vagy megváltoztatott munkaképességűvé válunk, és nincs olyan hozzátartozónk, aki el tudna tartani bennünket, vagy kötelezhető lenne az eltartásunkra.

Ha mi jogszerző gyermekünknek nevelőszülei voltunk, akkor is jogosultak lehetünk a szülői nyugdíjra, azonban ennek kötelező feltétele, hogy korábban nevelt gyermekünket legalább tíz éven keresztül eltartottuk.

Mekkora összegre számíthatunk?

Amennyiben mi nem rendelkezünk saját jogú nyugellátással, akkor a szülői nyugdíj összege hatvan százaléka a jogszerző gyermekünk vagy unokánk akkori öregségi nyugdíjának, amit akkor kapott vagy kapott volna, amikor elhunyt.

Abban az esetben, ha rendelkezünk saját jogú nyugellátással, akkor a szülői nyugdíj összege harminc százaléka a jogszerző gyermekünk vagy unokánk akkori öregségi nyugdíjának, amit akkor kapott vagy kapott volna, amikor elhunyt.

Meddig folyósíthatják számunkra az ellátást?

A szülői nyugdíj minden esetben attól a naptól kezdődik, amikor a minket eltartó gyermekünk vagy unokánk elhunyt.

Amennyiben azért kapjuk a szülői nyugdíjat, mert megváltoztatott munkaképességűek vagyunk, akkor az ellátás addig jár, ameddig megváltoztatott munkaképességünk tart. Amennyiben pedig azért kapjuk a szülői nyugdíjat, mert betöltöttük a hatvanötödik életévünket, akkor orvosi vizsgálat és igazolás nélkül is megváltoztatott munkaképességűnek kell bennünket tekinteni, tehát az ellátást nem lehet megszűntetni.

Abban az esetben, ha az évenkénti emelések miatt az öregségi nyugdíjunk időközben meghaladta ennek mindenkori legkisebb összegét mialatt folyósították számunkra a szülői nyugdíjat, akkor a szülői nyugdíjra való jogosultságunk továbbra is változatlanul fenn áll.