Mikor jár a GYED? És mennyi? Általános szabályok

0

A gyermekgondozási díj a GYES-sel ellentétben nem alanyi jogon járó támogatás.

Így az összege is jóval magasabb, az igénylő korábbi fizetésétől függ.

FIGYELEM! KÉT VÁLTOZÁSRÓL KÜLÖN BEJEGYZÉSBEN OLVASHAT!

A következőkben összeszedtünk néhány igazán zsebbe vágó információt. Ön tudta, hogy 2014 óta két gyermek után két külön, teljes összegű GYED jár? És azt tudta, hogy ha nem jogosult GYED-re, akkor is kaphatja az ellátást? Vagy hogy ha ikrei születnek, akkor nem két, hanem három évig jár a GYED? Olvassa végig tájékoztatónkat, amely hosszúnak tűnhet, mégis nagyon fontos, pénztárcába vágó kérdésekre kaphat belőle választ!

Kinek jár?

Az a szülő (erről bővebben lejjebb), aki a szülést megelőző két évben legalább 365 napon át biztosított volt, azaz ? leegyszerűsítve ? dolgozott vagy felsőoktatási intézményben tanult.

Különleges státuszt élveznek azok az anyukák, akik jogosultak a CSED-re (régi nevén TGYÁS, vagyis terhességi-gyermekágyi segély), azaz csecsemőgondozási díjra. Ők akkor is kaphatnak GYED-et, ha a CSED vagy TGYÁS igénylésének idején megszűnt a biztosítotti jogviszonyuk, mert kirúgták őket, megszűnt a munkahelyük stb. Fontos, hogy csak azok a CSED-es szülők kaphatnak GYED-et, akiknek ez a jogosultságuk a biztosítási jogviszonyuk alatt keletkezett, és a szülés előtti két évben legalább 365 napig biztosítottak voltak.

Az egyetemen, főiskolán tanulók esetén valamivel több megkötésnek kell megfelelni. A legfontosabb, hogy rendes jogcímen ne legyen jogosult GYED-re. Emellett

1. EU-s állampolgár legyen,

2. saját háztartásában nevelje a gyermeket,

3. a szülés időpontjában legyen bejelentett magyar lakcíme,

4. a gyerek vagy a tanulmányi idő alatt vagy a jogviszony szüneteltetése illetve megszűnése utáni 1 éven belül szülessen,

5. és végül két aktív féléve legyen az előző két évben. Igen fontos megszorítás, hogy egy időszakra csak egy aktív félév számolható el, hiába jár az igénylő két különböző egyetemre vagy főiskolára!

Térjünk ki még egy szó erejéig arra az esetre, ha az apa veszi igénybe a diplomás gyedet. Ez akkor lehetséges, ha az anya meghal vagy a fenti pontoknak nem felel meg, és egyébként sem vehet igénybe GYED-et.

Meddig jár?

Kezdjük egy furcsasággal: a GYED nem feltétlenül a gyermek születésének napjától jár. Ha a szülő nő igénybe veszi a CSED-et, akkor a GYED csak a CSED lejárta után folyósítható. A CSED 168 napos időtartamra jár, és legkorábban a szülés várható időpontját megelőző négy hétben lehet kikérni. Ilyenformán lehet, hogy a szülő a gyermek megszületése után még 156 napig CSED-et kap, és utána következik a GYED.

Általános szabály, hogy az igénylő legfeljebb a gyermek 2. születésnapjáig kaphat GYED-et, illetve annyi napig, ahány napot a szülés előtti két évben biztosítotti jogviszonyban volt. Ez sajnos azt jelenti, ha valaki csak 380 napon át volt biztosítotti jogviszonyban, akkor a GYED is csak 380 napig jár, nem pedig a gyermek 2. születésnapjáig. (A kormány 2015 novemberében dönthet arról, hogy 365 TB-jogviszony után 2 évig járjon a GYED.)

Ikergyermek esetén a GYED hosszabb ideig jár, mégpedig 2+1 évre.

A diplomás GYED a gyermek 1. születésnapjáig vehető igénybe.

Mennyi jár?

A GYED összegének maximuma a minimálbér duplájának 70%-a.

2015-ben ez bruttó 147 000 forint, 2014-ben bruttó 142 100 forint. Sajnos bruttó összegekről beszélünk, mert a GYED-ből adót és nyugdíjjárulékot kell fizetni.

És családi adókedvezménnyel?

Mivel a GYED a gyermek születése után jár, ezért az új szabályok értelmében a befizetendő adó és járulék csökkenthető a családi adókedvezmény miatt! Ez egy gyermeknél még nem jelentős összeg, azonban két-három gyermeknél az igénylő a GYED teljes bruttó összegét megkaphatja, sem adót, sem járulékot nem kell fizetni belőle!

És több gyerek esetén?

Ha gyors egymásutánban születtek a gyerekek, vagy a szülő örökbe fogadott gyermeket stb., akkor minden gyermek után külön-külön jár a GYED, mégpedig gyermekenként legfeljebb a minimálbér duplájának 70%-a. Ha ikrek születnek, akkor a GYED sajnos nem jár mindkét (mindhárom stb.) gyermek után, mert nem a gyerekek száma, hanem a várandósság „száma” után jár a GYED. Mivel az ikrek egy várandósságból születtek, egy GYED jár utánuk.

És diplomás GYED-eseknek?

Felsőfokú alapképzésben, ilyen szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben részt vevőknek a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2015-ben: 105 000 forint) 70%-a.

Mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevőnek a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2015-ben: 122 000 forint) 70%-a.

Visszamenőleg is igényelhető?

Igen, mégpedig az igénylés napját megelőző hatodik hónap első napjától.

Mennyi idő alatt bírálják el?

Maximum 21 nap, bár a kormányhivatal vezetője ezt indokolt esetben még 21 nappal megtoldhatja.

Mi történik, ha kiderül, hogy rosszul számították ki a fizetést, amely alapján a GYED-et folyósítják?

A fizetés újraszámítása után a GYED összegét is át fogják számítani az OEP-nél. Szerencsés esetben a GYED összege visszamenőleg is nő, de ha a fizetés összege csökken az átszámítás után, akkor az igénylőnek vissza kell fizetnie a korábban felvett GYED jogtalanul felvett részét.

Szabad-e GYED mellett dolgozni?

A gyermek első születésnapja után igen, korlátlanul szabad dolgozni. Sőt még bejelenteni sem kell az OEP-hez, hogy az igénylő munkába állt, csupán a munkáltatót kell tájékoztatni arról, hogy az alkalmazottja GYED-et is kap.

Sőt ha valaki a gyermek első születésnapja előtt munkába állt, és ezzel lemondott a GYED-ről, az első születésnap után ismét kérheti a GYED folyósítását a hátralevő egy (ikrek esetén két) évre!

Hogyan kell igényelni?

Ha Ön biztosított, ezen a kézzel kitölthető nyomtatványon, vagy ezen a számítógéppel kitölthető nyomtatványon. A nyomtatvány a foglalkoztatóhoz kell beadni.

Ha Ön már nem biztosított, de jogosult GYED-re, akkor a rózsaszín kiskönyvet, vagyis a Tb-kiskönyvet is adja be az igényléssel.

Ha Ön munkanélküli, akkor a GYED-et a munkaügyi központnál kell igényelnie.

Ha Ön diplomás GYED-et igényel, kézzel ezt a nyomtatványt töltse ki, géppel pedig ezt.

Mit kell még benyújtani mellé?
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, ha a GYED-et ugyanazon gyermekre más igényli, nem pedig az, akinek a csecsemőgondozási díjat/terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították.

  • Örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személynek pedig igazolást az örökbe fogadási eljárás elindításáról.

  • Gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozatot.

  • Magánnyugdíjpénztár tag esetén a belépési nyilatkozatot záradékkal.

  • Biztosítás megszűnése után GYED-kérelemhez a korábban átvett Tb.-kiskönyvet.

  • Diplomásoknak igazolniuk kell hallgatói jogviszonyukat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatokban bekövetkező változást minél előbb be kell jelenteni, mert a 15 napon túli bejelentés akár 100 000 forintos bírsággal is szankcionálható.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy az a szülő is kaphat GYED-et, aki nem jogosult erre, de a kormányhivatal méltányossági indokból folyósíthatja a GYED-et. Az ilyen típusú GYED diplomás GYED-re jogosultaknak nem adható.