A családi pótlék összege és igénylése 2023-ban

0

Korábban jelentős változások álltak be a családi pótlék igénylésével kapcsolatban, csupán tovább szigorodnak a folyósítás feltételei.

Milyen változások vannak az ügyintézésben?

Az igényeket korábban a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) kellett benyújtani, 2015. április 1-jétől viszont átkerült az ügyintézés a járási hivatalokhoz, a kormányhivatalokhoz, a kormányablakokhoz és a települési ügysegédekhez.

Az utalási időpontokat itt lehet megtalálni.

Mi változik a folyósításban?

A családi pótlék 2023-ban is elvonható, ha az óvodás korú gyermek 20 napnál többet hiányzik igazolatlanul az óvodából.

A szigorítás korábban csak az iskolás korú gyermekekre vonatkozott, azonban életbe lép az új szabályozás, amely szerint 5 nap igazolatlan hiányzás után a jegyző figyelmezteti a szülőket, 20 nap igazolatlan óvodai hiányzás után pedig felfüggesztik a családi pótlék kifizetését. Ez nem jelenti, hogy a család egyáltalán nem kapja meg a pénzt: ha a gyermek helyzete rendeződik, akkor a család visszamenőleg megkapja a felfüggesztett összeget.

Milyen fajtái vannak a családi pótléknak?

Először is kezdjük egy alapvetéssel: a családi pótlék két jogcímen folyósítható: nevelési támogatás címen, ha a gyerek még nem jár iskolába, illetve beiskolázási támogatás címen, ha már iskolás.

Ez csupán technikai megkülönböztetés, a szülők semmit sem fognak észrevenni belőle, mint ahogyan a kérelmezési nyomtatványon sem szerepel a kétféle jogcím sehol.

A családi pótlék fajtái a következők: egészséges gyermek után és tartósan beteg gyermek után.

Egészséges gyermek után a családi pótlék összege a következők szerint alakul:

1 gyermekes család: 12.200.-

1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő: 13.700.-

2 gyermekes család: 13.300.-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő: 14.800.-

3 vagy több gyermekes család: 16.000.-

3 vagy több gyermeket egyedül nevelő szülő: 17.000.-

Tartósan beteg vagy egyéb módon károsodott gyermek után járó családi pótlék

Tartósan beteg gyermek esetén 23.300 forint, egyedülálló szülőnek 25.900 forint gyermekenként a pótlék összege. Emelt összegű pótlék jár 1500 grammnál kisebb születési súlyú gyermek után 3 éves korig (de nem jár, ha a gyermek után fogyatékossági támogatást kap a szülő). Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú gyermek esetén 20.300 forint az emelt összegű pótlék.

Hány éves korig kapható?

2014-ben 1,83 millió gyermek után folyósították a családi pótlékot, mégpedig a következők szerint:

Családi pótlékot kaphat az igénylő a gyermek iskolába íratásának évéig, mégpedig október 31-ig. Ezt követően november 1-jétől jár a családi pótlék legalább a tankötelezettségi kor utolsó napjáig. Ha a gyermek nem lép ki az iskolából, akkor tovább is jár utána a pótlék, mégpedig azon tanév végéig, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét.

Ez azt jelenti, hogy ha a gyerek pl. 2023. február 3-án tölti be a húszadik évét, akkor még a tanév végéig (augusztus 31-ig) jár utána a pótlék. SNI-s gyermekek esetén a 20 év helyett 23 éves korig jár a családi pótlék.

Ki igényelheti?

A kérelem 1. pontjában van felsorolva az összes igénylési jogcím ? elképesztően bonyolult megfogalmazásban. Alapesetben a vér szerinti vagy nevelőszülő, gyám, a szülő élettársa, az ideiglenes felügyeletet gyakorló személy vagy az örökbe fogadó szülő kérhet családi pótlékot, de bizonyos speciális esetekben családi pótlékot kaphat egy börtönigazgató vagy alanyi jogon a gyermek is, ha pl. mindkét szülője elhunyt, nem él a szüleivel egy háztartásban stb. A lista bemásolása helyett kérjük, olvassa el a kérelem I.1.-es pontjában foglaltakat.