A telekadó mértéke – mennyit kell fizetni?

0

A telekadót nem az állam, hanem az önkormányzatok vethetik ki az illetékességi területükön. Sok önkormányzat él is ezzel a lehetőséggel.  

Tehát ez a befizetett adó nem az állam kasszájába vándorol, hanem az önkormányzatok használhatják fel kiadásaikra. Teleknek az a terület nevethető, amely nincs épület. Azonban nem minden földterület után kell telekadót fizetni. Törvény határozza meg, hogy melyek azok a földterületek, amelyek nem adókötelesek. Többek között a belterületen elhelyezkedő  mezőgazdasági művelésű terület, a külterületen található termőföld, a tanya, valamint a teleknek az a hányada, amekkora az építmény hasznos alapterülete.

A jogszabály szerint a telekadót mindig annak kell megfizetnie, akinek az év első napján a tulajdonában van a telek. Ha több tulajdonos is van, akkor több fele oszlik a befizetendő adó, valamint ha haszonélvező is van az ingatlanon, akkor neki is be kell fizetnie a ráeső részt.

A telekadó kiszámításról is az önkormányzatok dönthetnek. Kivethetik az adót a telekre aszerint, hogy hány négyzetméter a telek. Ebben az esetben a négyzetméterenkénti ár nem lehet több 200 forintnál. Ha a telek korrigált értékét veszik alapul, akkor a korrigált érték 3%-ánál nem lehet több a telekadó. Korrigált értéken a telek piaci árának 50 %-a értendő.

Meddig kell befizetni?

A telekadó befizetésére évente kétszer van lehetőség, az első félévit március 15-ig, a második félévit pedig szeptember 15-ig van lehetőség befizetni. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy az egészet egy összegben befizesse bárki. Akkor pótlék mentesen március 15-ig teheti azt meg.

A befizetési kötelezettség változásáról, megszűnéséről az önkormányzatnál 15 napon kell adóbevallást tenni. A bevallási kötelezettség elmulasztása súlyos összeggel járhat. Magánszemély esetében ez 200.000 Ft, egyéb adózók esetében 500.000 Ft bírság is kiszabható. Ugyanez vonatkozik abban az esetben is a telekadó fizetésre kötelezett személyre, ha késedelmesen bevallást a változásról. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a bevallás elmulasztásával nem szűnik meg senkinek az adófizetési kötelezettsége, mert a földhivatali nyilvántartás alapján is jogosult az önkormányzat az adókötelezettség tényét megállapítani.

Mikortól kell, illetve nem kell telekadót fizetni?

Ha egy belterületi mezőgazdasági művelési terület megszűnik megművelt területnek lenni, azaz  kivonják a művelés alól év közben, akkor a telekadó fizetési kötelezettség a következő év január 1-jével kezdődik. Ugyanez vonatkozik a tanyára is, ha az más megnevezéssel fog szerepelni az ingatlan-nyilvántartásban.

Ha egy külterületen levő termőföldet valaki kivesz a művelés alól, akkor már telekadó kötelezetté válik a terület, aminek bevallását 15 napon belül meg kell tenni, a fizetési kötelezettség azonban csak a következő év január 1-el lép életbe.

Ha a telken található épület, építmény lebontásra kerül, megsemmisül, akkor is telekadó megfizetésére lesz  köteles a tulajdonos. Erre azonban nagyon oda kell figyelni, mert ebben az esetben a következő félév első napjával szűnik meg a mentesség.

Megszűnik az adófizetési kötelezettség, ha épülettel ellátott lesz a telek. A mentesség az épület hasznos alapterületével egyenlő részre lép életbe. Ebben az esetben a telekadó megfizetése a beépítés félévének utolsó napján megszűnik.

Nem kell telekadót fizetni akkor sem, ha a teleknek minősülő földterület az ingatlan-nyilvántartásban átkerül a belterületi erdő kategóriába. Ez a mentesség a következő év január 1-el indul.

Az építési tilalom alatt álló telek fele is mentes az adófizetési kötelezettségtől.

A telekadóval kapcsolatos jogszabály elég körmönfont, ezért minden esetben ajánlott a területileg illetékes önkormányzatnál segítséget kérni, nehogy később súlyos százezreket kelljen fizetni a mulasztás miatt.