A személyi kedvezmény igénybevétele

0

A jövedelem összevont adóalapjának adójából havi 7450 forint kedvezményt vehetnek igénybe a súlyosan fogyatékos magánszemélyek az Szja. törvény (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) 40. §-a alapján. Ezen személyek köre bővült a továbbiakban leírtak alapján.

Azok a magánszemélyek minősülnek súlyosan fogyatékosak, akik olyan betegségben szenvednek, mely az idevonatkozó kormányrendelet szerint súlyos fogyatékosságnak számít, valamint akik fogyatékossági támogatásban vagy rokkant járadékban részesülnek. Kedvezményt tehát az kaphat, aki fent említett Kormányrendelet (335/2009. (XII. 29.)) mellékletében található betegségek egyikében szenved, vagy az ugyan itt felsorolt fogyatékosságok egyikével él. Olyan betegségekre, melyek a mellékletben nem szerepelnek, nem lehet kedvezményt érvényesíteni.

2019. január 1-jével ez a lista bővült, így az endometriózis, a mellrák, a méhnyakrák, a petefészekrák, valamint a prosztata és hererák betegségekben szenvedőknek is adókedvezmény jár. Továbbá a mellékletben újonnan bekerült betegségek után a kedvezmény visszamenőleg is érvényesíthető, az általános elévülési időn belül. Így, ha a betegséget korábban diagnosztizálták, akkor a magányszemély az előző maximum 5 évre visszamenőleg igényelheti az adókedvezményt, a korábbi adóbevallások önellenőrző módszerrel való módosításával. A 2018-as évre vonatkozóan, az idén május 20-ig benyújtandó adóbevalláson keresztül érvényesíthető a kedvezmény, míg a 2019-es évre már a havi kifizetéseknél is megkapható, egy, a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal.

Milyen betegségek esetén jár? Jelenleg a Kormányrendeletben, a teljesség igénye nélkül, a következő betegségek szerepelnek:

  • hallási fogyatékosság
  • látási fogyatékosság
  • mozgásszervi fogyatékosság
  • elzáródást okozó érbetegségek
  • súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek
  • veleszületett enzimopátiák, e körbe tartoznak ? többek között ? a laktózérzékenység miatt fellépő betegségek
  • emésztőrendszer betegségei, e körbe tartoznak ? többek között – a gluténérzékenység miatt fellépő betegségek endokrin és anyagcsere betegségek, ezen belül is az I. típusú, és a szövődményekkel járó II. típusú cukorbetegség.

A személyi adókedvezmény igénybevételének feltételei

Legfőbb feltétele, hogy az igénybevétel megkezdésének pillanatában a magánszemélynek már legyen meg az orvosi igazolása a súlyos fogyatékosságról, vagy már legyen tulajdonában a határozat, hogy rokkantsági járadékra vagy fogyatékossági támogatásra jogosult. A korábbi évekre csak akkor vonatkozik a kedvezmény, ha a jogosultságot igazoló dokumentumot 2019. január 1. előtt állították ki. Az igazolás kiállításának dátumán kívül szerepel még rajta a betegség kezdetének dátuma is, illetve, hogy a betegség/fogyatékosság állandó, vagy a jövőben felülvizsgálatra kötelezett. Amennyiben végleges a minősítés, az adókedvezmény minden évben érvényesíthető. A minősítés meghatározása nem a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatásköre alá tartozó adójogi kérdés, hanem orvos szakmai kérdés.

A fogyatékossági minősítés igazolása háziorvosnál vagy szakorvosnál kezdeményezhető. A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet melléklete határozza meg, hogy milyen igazolásra van szükség, melyet a szakambulancia vagy a kórházi osztály szakorvosa állíthat ki, illetve az kibocsájtott dokumentumok alapján a háziorvos. Az adóbevalláshoz nem kell csatolni az igazolást, azonban érdemes megtartani legalább az elévülési idő végéig, egy esetleges adóellenőrzés alkalmára.

A fogyatékossági támogatásra az igényt a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának, mint illetékesnek kell benyújtani. A rokkantsági járadék megállapításáról szóló igényt pedig a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnek.

További fontos feltétele az adókedvezmény igénybevételének, hogy az érintett magánszemélynek legyen adóköteles jövedelme.

A kedvezmény nem átruházható, másnak a kedvezményre jogosultság nem adható át.

Az adókedvezmény év közbeni érvényesítése

Amennyiben a fogyatékkal/súlyos betegséggel élőnek van munkaviszonyból származó rendszeres jövedelme, akkor a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal már év közben, a havi kifizetésekkor is érvényesíthető a kedvezmény.

Utólagos érvényesítés

Saját döntés alapján a kedvezményt utólag, az éves adóbevallásban is lehet érvényesíteni, például, ha megbízási szerződés alapján az évben csak néhány alkalommal szerzett jövedelemről van szó, melynek kifizetésekor az adóelőlegből nem került levonásra az adókedvezmény. Ha utólag kerül megállapításra a jogosultság, akkor a már említett igazoláson szereplő dátumtól kezdve az adókedvezmény érvényesíthető az éves adóbevallások önellenőrzésével (az 5 éves elévülési időn belül).