A nők 40 éves nyugdíjának feltételei 2022-ben

0

Minden nő számára igen kecsegtető a lehetőség, hogy negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, és kiélvezhessék eddigi munkájuk gyümölcseit. A negyven éves nyugdíj elbírálása azonban egy igen komplex folyamat, így nem árt tájékozódnunk, hogy mik a szempontok annak érdekében, hogy nyugodt szívvel tudjunk tervezni a jövőnkkel.

Ki veheti igénybe ezen nyugdíjellátást?

A nők kedvezményes nyugdíjellátását – mint ahogyan arra nevéből is következtethetünk – azon hölgyek vehetik igénybe, akik legalább negyven évnyi munkaviszonnyal rendelkeznek. Ennek feltételei 2022-ben nem változtak, tehát akik idén szeretnének nyugdíjba menni, azoknak ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a korábbi években, azonban ezen feltételek nem is olyannyira evidensek. Fontos tudni, hogy ez a negyven év nem a ténylegesen ledolgozott időt jelenti, tehát nem negyven év szolgálati időről, kereső tevékenységről van szó, ugyanis a jogosultsági időbe beleszámít például a gyermekgondozással eltöltött idő is.

A kedvezményes nyugdíjellátást minden esetben igényelni kell, azonban már az igénylés előtt célszerű kiszámolni, hogy valóban jogosultak vagyunk-e rá, ugyanis a kérelmünket csak akkor hagyhatják jóvá, ha semmilyen módon nem vagyunk biztosítottak Magyarországon, azaz ahhoz, szükségszerű már az igénylés előtt beadni a felmondásunkat. Ahhoz azonban, hogy egzisztenciális szempontból is nyugodtak legyünk, meg kell győződnünk arról, hogy felmondásunk után valóban megkapjuk-e a nyugdíjat, azaz mindenképpen végeznünk kell egy kalkulációt, hogy hány jogosultsági évet tudhatunk magunk mögött!

Mi számít jogosultsági időnek?

Megállapítottuk tehát, hogy negyven év jogosultsági időt kell magunk mögött tudnunk ahhoz, hogy kedvezményes nyugdíjba mehessünk, ami azonban fontos, hogy ebből legalább harminckét évnek szolgálattal töltött időnek kell lennie, azaz harminckét évig keresőtevékenységet kell folytatnunk. 

De mi a helyzet azzal a maradék nyolc évvel? A jogosultsági időnek nem (csak) a keresőtevékenység számít, hanem a kismamaként és fiatal anyukaként eltöltött idő is, tehát

 • a terhességi gyermekágy segély (TGYÁS) ideje,
 • a gyermekgondozási segély (GYES) ideje,
 • a gyermekgondozási díj (GYED) ideje,
 • a gyermeknevelési támogatás (GYET) ideje, 
 • valamint a súlyosan fogyatékosnak minősített gyermek gondozása miatt megállapított ápolási díj folyósításának időszaka is.

Mindezek mellett más tevékenységek is elfogadhatók jogosultsági időnek. Ilyen a prémiumévek programban való részvétel, természetesen beleszámít az alkalmi munkák alatt eltelt időszak, emellett jó hír a szakembereknek, hogy a szakmunkásképzők és a szakközépiskolák tanulóinak nyári gyakorlata is elfogadtatható jogosultsági időnek. 

Fontos tudni mindezek mellett, hogy nem minősül jogosultsági időnek a fentebb említett tanulmányok mellett más tanulmány, nem számít bele a munkanélküli segély folyósításának időszaka, de még a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósításának időszaka sem, sőt, a passzív táppénz időszaka sem számolandó fel.

Jó hír az anyukáknak!

Mint ahogyan már említettük, a negyven évbe beletartozik a kisgyermekünkkel otthon töltött idő is, vagy legalábbis a kismamaként és a kisgyermekes anyukaként eltöltött idő. De ezenfelül további kedvezmények illetik az édesanyákat. Noha az előírások alapján ezen negyven évnek minimum harminckét éve keresőtevékenységgel kellett, hogy teljen, a többgyermekes anyukák számára ez a szám kisebb. Ha ugyanis ötnél több gyermeket neveltünk, akkor kevesebb az előírt szolgálati idő, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy

 • amennyiben öt gyermeket neveltünk fel, egy évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát harmincegy évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben hat gyermeket neveltünk fel, akkor két évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát harminc évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben hét gyermeket neveltünk fel, akkor három évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát huszonkilenc évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben nyolc gyermeket neveltünk fel, akkor négy évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát huszonnyolc évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben kilenc gyermeket neveltünk fel, akkor öt évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát huszonhét évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben tíz gyermeket neveltünk fel, akkor hat évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát huszonhat évet kell keresőtevékenységgel töltenünk,
 • amennyiben tizenegy, vagy több gyermeket neveltünk fel, akkor hét évvel csökken a kötelező szolgálati idő, tehát huszonöt évet kell keresőtevékenységgel töltenünk.

Ez tehát azt jelenti, hogy a sokgyermekes anyukák akár huszonöt év munka után is nyugdíjba vonulhatnak, már ha szültek (vagy örökbe fogadtak) tizenegy gyermeket.

De nem csak a gyermekek száma teheti kedvezményessé a már amúgy is kedvezményes nyugdíjkorhatárt, ugyanis amennyiben egy anyukának súlyosan fogyatékosnak számító gyermeke van, akkor a kötelezően előírt harminckét év harminc év munkaviszonyban eltöltött évre redukálódik.

Hogyan vehetjük igénybe?

Első lépés: a kalkuláció. Mint ahogyan már hangsúlyoztuk, ha már úgy érezzük, hogy nyugdíjba vonulhatunk, mindenképpen készítsünk egy kalkulációt. Ennek az egyik legbiztonságosabb módja az, ha papír alapon van elektronikus úton kérünk egy adategyeztetést annak céljából, hogy megtudjuk, rendelkezünk-e az előírt jogosultsági évekkel. Ezt a kérelmet a nyugdíjfolyósítóhoz szükséges benyújtanunk, ők végzik el a kalkulációt. 

Második lépés: felmondás. Ha a visszajelzésben azt a választ kaptuk, hogy az összeszámolás alapján jogosultak vagyunk a kedvezményes nyugdíjra, akkor mindenképpen mondjunk fel a jelenlegi munkahelyünkön. Ez azért kiemelkedően fontos, mert az öregségi nyugdíj megállapításának napján nem lehetünk biztosítottak Magyarországon, különben a nyugdíjazási kérelmünket elutasítják. Ennek elkerülése céljából mondjunk fel, vagy ha közalkalmazottak vagyunk, akkor szüntessük meg a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyt!

Harmadik lépés: várjunk! Miután a kérvényt benyújtottuk, és az elbírálás során megállapításra kerül, hogy minden feltétel teljesül, akkor az állami hatóság megállapítja a kedvezményes nyugdíj összegét, valamint a nyugdíjba vonulásunknak időpontját is.

Negyedik lépés: élvezzük a nyugdíjas éveinket! Ha megállapításra került a nyugdíjba vonulás időpontja, akkor semmi más teendőnk nincs, mint kiélvezni eddigi életünk, munkánk gyümölcsét, élvezzük a nyugdíjas életünket! Emellett természetesen dolgozhatunk a nyugdíj mellett, ennek feltételeiről azonban mindenképpen tájékozódjunk alaposan!