Tulajdoni lap kikérés díja, menete 2023-ban (betekintés, széljegy) és az ingatlan nyilvántartás

0

A tulajdoni lap kikérésnek többféle módját ismerjük. Kérhetünk hiteles és nem hiteles tulajdoni lapot. Lehetőség van elektronikus és papír alapú tulajdoni lapot kikérni.

Ezekhez különböző árban férhetünk hozzá, melyről később olvashatunk. Vannak olyan esetek, amiket a tulajdoni lapra minden esetben rá kell vezetni. Ilyen az adás-vétel, jelzálogjog terhelés, bérbeadás stb. Tehát minden, ami a tulajdonjog változást, módosítást illeti, a tulajdoni lapon be kell jegyeztetni. A bejegyzést ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített okirattal tehetjük meg.

Az ingatlannyilvántartás közhiteles adatokat tartalmaz, azon minden jog és kötelezettség megtalálható, senki nem mondhatja, hogy ami azon található, arról nem tud. Mindenkinek a lakóhelye szerinti településen található nyilvántartás, melybe ingyenesen betekinthet. Ha más település nyilvántartásába szeretne betekinteni, ahhoz már tulajdoni lapot kell kérnie, amit takarnetes szolgáltatással tehet meg. A Takarnet egy olyan adatszolgáltatási felület, amelyen keresztül külső felhasználók is hozzáférhetnek a földhivatali adatbázishoz. Ehhez azonban regisztrált és fizető felhasználónak kell lenni. Ilyen felhasználók pl. a bankok, ügyvédek, közjegyzők, önkormányzatok.

2003 áprilisa óta lehet csatlakozni a hálózathoz, ahol nemcsak a területileg illetékes ingatlanok adataihoz férhet hozzá a felhasználó, hanem az ország bármely területén fekvő település ingatlanának adataihoz. A Takarnet egy biztonságos, zárt rendszer, ami korlátozott és szigorún ellenőrzött hozzáférést enged a regisztrált felhasználóknak is. Minden adat rögzítésre kerül a felhasználóról és a lekért adatokról is. Ez sokkal egyszerűbb, mintha az igénylőnek kellene intézni a kikérést, és nem utolsó sorban kevesebbe is kerül. Azt azonban tudni kell, hogy a Takarnetről lekért tulajdoni lap kinyomtatott formában már nem minősül hitelesnek.

A tulajdoni lap ilyen módon történő lekérése akkor ajánlott, ha hivatalos személy általi felhasználáshoz kell, mivel előbb már említésre került, hogy olcsóbb. 2011 óta saját magunk is kérhetünk le tulajdoni lapot, térképmásolatot online, mivel nem csak adás-vételhez vagy jelzálogjog bejegyzéshez lehet szükségünk tulajdoni lapra. Itt is kérhetünk hiteles, nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lapot, térképmásolatot. Ehhez szükségünk lesz ügyfélkapura, amit a kormányhivatalban megigényeltünk és bankkártyára. Az ügyfélkapun keresztül érjük el a földhivatal online felületét, ahonnan letölthetjük a tulajdoni lapot, térképmásolatot. Bankkártyára azért lesz szükség, mert az ingyenes szolgáltatásra csak korlátozottan van lehetőség. Mikor ingyenes?

Az online lekérések árai:

  • tulajdoni lap első része 20 alkalommal ingyenes
  • nem hiteles tulajdoni lap másolat – teljes és szemle ára: 1.000 Ft
  • e-hiteles tulajdoni lap másolat – teljes és szemle ára: 3.600 Ft
  • nem hitelesített térképmásolat ára: 2.400 Ft

Az e-hiteles tulajdoni lap másolatának megtekintéséhez szükséges az ingyenes e-Szignó program telepítése.

A tulajdoni lap lekérését ne bízzuk más vállalkozásra, ami ügyintézési lehetőséget kínál, mert az napok múlva juttatja el a megrendelőhöz, de egyébként szabályellenes és drága is az eljárás. Ez idő alatt bármilyen változás történhet az ingatlanra történt bejegyzésekben, ráadásul még ügyintézési díjat is felszámolnak, ami még drágábbá teszi a tulajdoni lapot, térképmásolatot. Ha saját magunk kérjük le a dokumentumokat, kicsi az esélye, hogy bármilyen egyéb bejegyzés kerüljön rá időközben. Régen ebből adódott a legtöbb visszaélés, mert a tényleges tranzakcióra csak napok múlva került sor a kikérés után, és közben széljegyként valami bejegyzésre került. Ezt kihasználva rosszul járt akár az eladó, akár a vevő, amiből később komoly problémák adódtak. Persze ajánlott most is jól körüljárni a kiszemelt ingatlant, hiszen előfordulhat olyan közüzemi tartozás, ami még nem került rá a tulajdoni lapra, ez ügyben érdemes a közműszolgáltatótól információt kérni.

Az ügyintézés személyesen is kérhető a földhivatalnál. A földhivatali kikérés olyan szempontból mindenképpen jobb döntésnek bizonyul, mivel ott a kikérés előtt ingyenes betekintésre is lehetőség van, és meggyőződhetünk róla, hogy valóban annak az ingatlannak a tulajdoni lapját szeretnénk kikérni.

A papír alapú dokumentumok árai:

  • hiteles, papír alapú tulajdoni lap másolat ? teljes, szemle díja: 6.250. Ft
  • hitelesített térképmásolat díja: 3.600 Ft
  • nem hitelesített térképmásolat díja: 2.400 Ft
  • térképbe betekintés díja: 800 Ft/térképrészlet
  • földhasználati lap másolat ára: 800 Ft/oldal
  • tulajdoni lapba betekintés ára: csak a helyileg illetékes járási földhivatalban kérhető

A széljegyre visszatérve, ajánlott rá odafigyelni, hogy nincs-e rajta bármilyen széljegy, mert azt a földhivatal abban a napban hozzácsatolja, amikor a kérelem beérkezik hozzá.

Hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz kikért tulajdoni lap ingyenes.

A tulajdoni lapon történő bejegyzésért és törlésért is fizetni kell:

A bejegyzésért helyrajzi számonként 6.600 Ft-ot, a jelzálog bejegyzésért ingatlanonként 12.600 Ft-ot. Ha a bejegyzést sürgősségi eljárással kérjük, akkor 10.000 Ft sürgősségi díjat kell fizetni. A jelzálogjog módosításért 12.600 Ft-ot kell fizetni. A jelzálogjog és bármi más töröltetés 6.600 Ft-ba kerül.

Néhány szót arról, hogy mit is jelent a teljes tulajdoni lap, a szemle és a hiteles tulajdoni lap. A teljes tulajdoni lap minden eddigi bejegyzést tartalmaz, ami az ingatlanon történt, beleértve a törléseket is, tehát ebben szerepel az ingatlan teljes története. A szemle a jelenlegi bejegyzéseket tartalmazza. A hiteles tulajdoni lapnak bizonyító ereje van.