Törzskönyv ügyintézés: pótlás, csere

0

A törzskönyv a jármű tulajdonjogát igazoló okirat, amely a közúti közlekedéshez nem szükséges, ezért célszerű azt biztonságos helyen, a járműtől elkülönítetten tárolni.

A kártya/igazolvány formátumú dokumentum lízing-, tartós bérleti, vagy hitelszerződés esetén biztosítékként, fedezeti igazolásként átadható. Adataiban történt változást 15 napon belül be kell jelenteni, és a hatóság új törzskönyvet állít ki.

Elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését a tulajdonosnak a közlekedési igazgatási hatóságnál be kell jelentenie. Ezt követően a törzskönyv sorszámát a Belügyminisztérium (mint Nyilvántartó) a Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzéteszi.

A dokumentum csak a sorszámának közzétételét követő 15. napon pótolható. Amennyiben megrongálódott, de kétséget kizáró igazolásra alkalmas, akkor a cseréje, vagyis az új törzskönyv kiállítása közzététel nélkül kezdeményezhető.

A jármű elidegenítésekor az eladó a jármű tulajdonjogának átruházást ? nyilatkozata és a jármű birtokba adása mellett ? a törzskönyv átadásával fejezi ki.

A vevőnek a tulajdonszerzés bejelentésekor (a gépjármű átírásakor) az előző tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adnia. Az újat a hatóság postán juttatja el a jármű új tulajdonosának (közös tulajdon esetén a tulajdonosok nyilatkozatában megjelölt tulajdonosnak), azt csak a tulajdonos, illetve a közjegyzői vagy ügyvédi okiratban feljogosított meghatalmazott veheti át.

Fontos tudni, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor a jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemeit a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet határozza meg.