Mikor jár a vasárnapi pótlék?

0

Nagymértékű zavart váltott ki a munkavállalókban és a munkáltatókban egyaránt, amikor a kormány bevezette a vasárnapi zárva tartást. Lassan enyhülni látszott az izgalom, a bizonytalanság, amikor ismét változás következett be a kereskedelemben.

A vasárnap is működő munkahelyeken (kereskedelem, szórakozóhelyek, áruházláncok) ismét megengedték a vasárnapi nyitva tartást. Ezzel azonban a pótlék számítása és mértéke is megváltozott. Mivel a vasárnap pihenőnapnak minősül, a munkavégzés idejére bérpótlék kifizetését írja elő a törvény. A dupla pótlék helyett viszont csak 50 százalékos bérpótlék jár. Azt azonban, hogy mely munkahelyen ki kötelezhető munkára, illetve, hogy mikor jár pótlék, jogszabály határozza meg.

Tehát, ha valaki vasárnap is dolgozik, nem biztos, hogy automatikusan jár neki az 50% bérpótlék. Például ha valaki olyan szórakozóhelyen vállal munkát, ahol csak hétvégén van nyitva tartás, akkor nem fog kapni pótlékot, mivel a munkakörből és a munkahely rendeltetésszerű nyitva tartásából következik, hogy a munkát péntek éjjeltől vasárnap hajnalig kell elvégezni.

Az alábbi módon foglalkoztatott munkavállalók oszthatók be vasárnapi rendes munkarendbe:

 • idényjellegű munkahelyen alkalmazottak,
 • rendeltetése miatt e napokon is működő munkahelyek (benzinkút, vagyonőr),
 • folyamatos nyitva tartással üzemelő munkahelyek,
 • több műszakos működés esetén,
 • készenléti munkakör esetén,
 • külföldi munkavégzés során,
 • kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatást nyújtó tevékenységgel foglalkozó egység,
 • csak szombaton és vasárnap részmunkaidőben alkalmazott,
 • közszolgáltatást nyújtó munkáltató által foglalkoztatott.

Ezek közül azonban csak három esetben kötelező a vasárnapi pótlék kifizetése, akkor ha a munkavégzés

 • kizárólag több műszakos rendben történik,
 • készenléti jellegű,
 • a kereskedelmi törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, illetve
 • kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységet folytató munkáltatónál áll alkalmazásban a munkavállaló.

Egy munkahely akkor tekinthető vasárnap is rendeltetésszerűen működőnek, ha a tevékenység igénybevétele a vasárnaphoz valamilyen módon közvetlenül kapcsolódik, baleset vagy súlyos kár esetén, illetve egészségre ártalmas veszély megelőzése vagy elhárítása történik.

A Munka Törvénykönyve a 101. paragrafus (1) bekezdés d), e) és i) pontban foglalja magába azokat a lehetőségeket, amikor a munkavállalót vasárnap is munkavégzésre kötelezhetik, és akkor jár is neki az 50 százalékos vasárnapi pótlék.

Érdemes azonban a Munka Törvénykönyvében minden esetben megnézni, hogy adott esetben mit ír a vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatban. Az 50%-os vasárnapi pótlék alapja minden esetben az alapbér, és a munkabéren felül jár.

A vasárnapi pótlék azért került bevetésre, hogy, aki pihenőnapon is dolgozik, az pénzbeni kompenzációban is részesüljön. Azokban a régiókban, ahol alacsonyabbak a bérek, a munkavállalók élnek is ezzel a lehetőséggel, és több vasárnapot is bevállalnak a magasabb fizetésért. A munkaerő kivándorlás kényszerhelyzetet teremthet az országban. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzák, az itthon maradottak béremelésére lenne szükség, ez azonban elkerülhetetlenül áremelést von maga után.