Lakcímkártya igénylése és pótlása, az ügyintézés menete

0

A lakcímkártyára (hivatalos nevén lakcímet igazoló hatósági igazolványra) rendszeresen szükségünk van. Lassan minden ügyintézéshez szükséges, legyen szó orvosi látogatásról, szerződés aláírásról, vagy akár szavazásról.

Sajnos az egységes személyazonosító igazolvány, ami a tervek szerint a legtöbb személyes azonosítónkat, pl. a TAJ számot és az adóazonosítót is tartalmazni fogja, nem fogja helyettesíteni a lakcímkártyát, így érdemes azt mindig magunknál hordani. Ezt egyébként a törvény is előírja, ugyanis egy rendőri igazoltatás esetén kötelesek vagyunk a kártya felmutatásával igazolni lakhelyünket.

Hogyan kell újat igényelni?

Lakcímkártyát két féle módon adnak: ügyfél kérésére vagy hivatalból. Hivatalból olyan esetekben adhatnak, ha például régi típusú, könyves személyi igazolványt cserélnek újra. Kérésre pedig a közismertebb esetekben adnak új lakcímkártyát: a régi eltűnt, megrongálódott, vagy változott a címünk, tartózkodási helyünk. Újszülötteknek és kiskorúaknak is lehet igényelni lakcímkártyát. Ebben az esetben a gyermek személyazonosítójára vagy születési anyakönyvi kivonatára, illetve az igénylő szülő személyi igazolványára és lakcímkártyájára van szükség. A lakcímkártyával kapcsolatos teendőket bármely kormányablakban lehet intézni. Új kártyát személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni, az okmányirodákban ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltésével. A tartózkodási hely bejelentését 14. életévét betöltött kiskorú is megteheti, valamint családi költözés esetén egy ember bejelentheti a teljes család lakcímének változását az össze családtag által aláírt formanyomtatvánnyal. Építkezés felvonulási lakóépületében, munkásszállón vagy mozgószálláson lakókat bejelentheti a szállásadó képviselője is.

Mi kell egy új kártyához?

Lakcímkártya igényléskor szükségesek az igénylő személyazonosító adatai, az állampolgársága, az előző lakcíme, az új lakcíme, illetve annak igazolása, hogy jogosult használni a tulajdont. Ezt lehet bizonyítani például adásvételi szerződéssel, vagy a tulajdonos hozzájárulásával. Közös tulajdon esetén minden tulajdonostárs hozzájárulása szükséges, melyet írásbeli nyilatkozattal kell igazolni. 2016 eleje óta az igénylés minden esetben illetékmentes, azaz ingyenes, így pénzre nincs szükség.

Mikor kell jelenteni a változást?

Költözés után a Magyarországon élő polgár köteles 3 napon belül bejelenteni új tartózkodásihelyét vagy lakcímét nyilvántartásba vétel céljából. A törvény szerint a lakóhely (lakcím) annak a lakásnak a címe, ahol életvitelszerűen lakik a személy. A tartózkodási hely (ideiglenes lakcím) ezzel ellentétben az a hely, ahol 3 hónapnál tovább tartózkodik, de a lakhelyét az igénylő nem tervezi véglegesen elhagyni. A tartózkodási helyet 5 évente kell megerősíteni újabb bejelentéssel, ide nem értve azokat, akik letartóztatásban vannak, szabadságvesztés büntetést töltenek vagy gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodnak lakhelyükön. Hosszabb idejű külföldi tartózkodás esetén külföldi letelepedési nyilatkozatot kell tenni, mely bármely járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél személyesen, vagy azonosítás után elektronikus kapcsolattartást útján is megtehető.