GYED és diplomás GYED tudnivalók

0

A gyermekgondozási díj (GYED) összegét a szülő korábbi keresete alapján számolják ki. Akik minimálbérért dolgoznak, azoknak biztosan több kerül a pénztárcájukba.

Ebben az évben a garantált bérminimum 180.500 forint, a minimálbér pedig 138.000 forint. A gyed összegének kiszámításakor a szülést megelőző két évben szerzett jövedelmet veszik figyelembe. Ez az előbb említett jövedelemnek a 70%-a, maximum a minimálbér kétszeresének a 70%-a lehet. Tehát a 2018-ban elérhető legmagasabb összeg 193 200 forint. Ha arra az időszakra vonatkozóan, amelynek alapján az ellátást megállapították, a jövedelemben változás állt be, akkor a gyed ismételt elbírálásra kerül. Az újra történő elbírálás eredményétől függően a folyósító szerv a döntést visszavonhatja vagy megváltoztathatja. Ha kiderül, hogy az igénylő a korábban bevallott jövedelmének módosítása miatt jogtalanul vett fel gyermekgondozási díjat, akkor a jogtalanul felvett ellátást hiánytalanul köteles visszafizetni.

Visszamenőlegesen is igényelhető bizonyos feltételek mellett a gyermekgondozási díj. Amennyiben a jogosultsági feltételek az igénylést megelőzően legalább hat hónapja fennálltak, akkor a 6. hónap első napjáig visszamenőlegesen lehet kérelmezni az ellátás folyósítását. A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj után igényelhető, amire a szülő a gyermek kettő éves koráig jogosult. Ikergyermekek esetén ez az időtartam egy évvel meghosszabbodik.

A hallgatói jogviszonyban álló szülő is jogosult a gyedre, mely 2018-tól szintén változik. Eddig a ?diplomás gyed? a gyermek születésétől egy éves koráig járt. Ettől az évtől nekik is a gyermek két éves koráig jár a gyed. Annak az édesanyának folyósítható a gyermek kettő éves koráig a gyed, aki egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytat, és ez idő alatt szül, vagy a tanulmányainak befejezése után egy éven belül születik gyermeke. Ebből a szempontból szerencsésnek mondható az, aki 2017. december 31. után szül, vagy 2017. december 31-én gyeden volt. Az ő esetükben felülvizsgálják az ellátást, és amennyiben a jogosultság fennáll, meghosszabbítják a jogosultságukat. A minimálbér növekedése miatt az összeg szintén változik. Az alapképzésben részt vevőké 89 200 forintról 96 600 forintra, a mesterképzésen tanulóké 112 000 forintról 126 350 forintra nő.

Kinek jár a GYED?

A gyermekgondozási díj nem jár alanyi jogon mindenkinek. Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás. A szülést megelőző két évben legalább 365 napot biztosítottnak kell lennie az igénylőnek, nem feltétlen szükséges, hogy ez a 365 nap folyamatos biztosított állapot legyen. Beleszámít a szülés előtti két évben nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanuló személy legalább két félév aktív hallgatói jogviszonya, a táppénz és az EGT tagállamok valamelyikében szerzett biztosítási idő, a rehabilitációs ellátás.

Fontos tudni, hogy a gyermekgondozási díj mellett bármennyit lehet dolgozni. Ahhoz, hogy a szülők nyugodtan dolgozhassanak új intézménytípusok kialakítását tervezi a kormány, melyeknek létrehozásához jelentős összeggel járul hozzá. Családi bölcsődék, mini és munkahelyi bölcsődék állnak majd rendelkezésére azoknak a szülőknek, akik a munkába állás mellett döntenek.

A gyedet igényelheti bármelyik szülő (vérszerinti vagy örökbefogadó), az ő élettársa vagy házastársa, valamint a gyám. A lényeg, hogy az igénylő a születés előtti két évben folyamatosan vagy megszakításokkal minimum 365 nap biztosított legyen.

Nem jogosult a gyed-re, aki bármilyen rendszeres pénzbeli ellátásban részesül. Ez alól kivétel a munkanélküli járadék, táppénz, álláskeresési segély, GYES, CSED, illetve olyan bevétel, amely után egészségbiztosítási járulék fizetése kötelező. Továbbá, ha a gyermek bölcsődében vagy napköziben került elhelyezésre. Ebben az esetben kivételt képez, ha a szülő munkába állt. Nem igényelhető gyed azután a gyermek után, aki nem a saját háztartásában él az igénylőnek, valamint, aki bármilyen oknál fogva büntetését tölti.

A gyermekgondozási díjat az ?Igénybejelentés gyermekgondozási díjra? elnevezésű nyomtatványon kell igényelni. A kitöltött nyomtatványt a munkahelyen kell leadni, és mellé csatolni az alább felsorolt iratokat. Ezt követően a munkáltató kiállítja a Foglalkoztatói igazolás 2018 elnevezésű dokumentumot, amelyet 5 napon belül megküld a járási hivatalhoz. A hivatalban nyolc napon belül elbírálásra kerül a jogosultság. Amennyiben minden okirat megfelel az előírásoknak, megkezdődik a gyed folyósítása. Ha munkanélküli az igénylő, akkor a munkaügyi központ az illetékes, őstermelő, vállalkozó esetében pedig az ?Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez? elnevezésű nyomtatványt kell leadni az elbíráló hivatalnak.

A nyomtatványhoz csatolni kell:

1. születési anyakönyvi kivonatot,
2. az örökbefogadási határozatot,
3. a gyámhivatal határozatát,
4. a biztosítás megszűnése után a „tb. kiskönyvet”,
5. belépési nyilatkozatot a magánnyugdíjpénztárba (ha van).

A gyed folyósítására mindig az előző hónap jogosultsága alapján kerül sor, melyet legkésőbb az adott hónap 10. napjáig ki kell, hogy utaljanak. A munkába állás a gyermek fél éves kora után lehetséges. A munkavégzést illetően nincsen semmilyen korlát, minden megkötés nélkül dolgozhat a gyedet igénybe vevő szülő akár részmunkaidőben, akár teljes munkaidőben. Ha egyéni vállalkozó igényli a gyermekgondozási díjat, akkor neki a vállalkozásban szerzett jövedelméből kell fizetni a 15% szja-t, a jövedelem utáni 20% szociális hozzájárulást, a 10 % nyugdíjjárulékot, a 1,5% munkaerő-piaci járulékot, a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, illetve a 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Természetesen, ha nem egyéni vállalkozóról van szó, akkor ezeket a tételeket a munkáltató fizeti. A munkába állásról semmiféle bejelentési kötelezettsége nincs a szülőnek, mivel a gyed folyósítására a gyermek kettő éves koráig jogosult.

Ha a szülő határozott idejű munkaviszonyban állt, és lejárt a szerződése a gyed folyósítása alatt, akkor passzív jogon a volt munkáltató köteles továbbra is fizetni a gyermekgondozási díjat. Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult személy új munkahelyen kezd el dolgozni, akkor a gyed folyósítását az új munkáltató veszi át. Ha nem társadalombiztosítási kifizetőhely a munkáltató, akkor az illetékes kormányhivatal utalja az ellátást.