10 milliós babaváró támogatás

0

A Magyar Közlönyben jelentek meg az állam legújabb demográfiai programjához tartozó babaváró támogatási programjának részletei, melynek keretében 10 millió forintos kamatmentes hitel igényelhető.

A rendeletből kiderül, hogy rendes hitelbírálat útján lehet majd igényelni a hitelt, és a havi törlesztőrész tetejében még állami kezességvállalási díjat is kell majd fizetnie a pároknak, melynek összege havi néhány ezer forint lesz. A jelenlegi hozamkörnyezetet alapul véve, állami, közel 5%-os kamattámogatással érik el, hogy kamatmentes legyen a hitel. Azonban, ha a hitelfelvételtől számított 5 éven belül nem születik meg az első gyermek, akkor (néhány eset kivételével) az igénybe vett kamattámogatás teljes összegét egy összegben kell majd visszafizetni. Ez az össze akár több mint 2 millió forintot is elérhet. Ezen felül a bank akár kb. 8%-ra is felemelheti a hitel kamatát további szankcióként. A lap úgy látja, hogy mind a bankoknak, mind a magánszemélyeknek megérheti ez a hitel. Az állami kezességvállalásnak köszönhetően a bankok gyakorlatilag nem vállalnak kockázatot, így a jelzáloghitelek reális alternatívájáról beszélhetünk, míg a magánszemélyek esetében a személyi kölcsönt ?válthatja fel? a hitel az alacsonyabb kamatoknak köszönhetően.

Rengeteg a megkötés

Sok részletszabály kötődik a hitelhez, és annak igényléséhet. Ezeket szedtük össze:

főszabályként a kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg, összege nem lehet több 10 millió forintnál, a folyósítás csak egy összegben történhet meg, és a törlesztésre csak forintban van lehetőség.

Továbbá a klasszikus hitelbírálaton felül a következő feltételekkel próbálják kiszűrni a rizikósabb helyzetben élőket:

  • mindkét házasfél magyar állampolgár vagy van tartózkodási joguk
  • mindkét házasfél magyarországi lakcímmel rendelkezik
  • a feleség 18 és 41 élétév közötti
  • egyik házasfél sem büntetett előéletű (vagy ha az, akkor a kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményektől már mentesült)
  • legalább az egyik házasfél minimum 3 éve folyamatosan felsőoktatási tanulmányokat végez, hazai tb-jogosult vagy külföldi társadalombiztosítással rendelkezik
  • egyik házasfélnek sincs köztartozása és nincsenek fent a negatív KHR-listán
  • ha a házaspár valamelyik tagja gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házasfélnek az első házasságában kell élnie
  • nem állhat fenn semmilyen olyan tény vagy körülmény, amely egyértelműen lehetetlenné tenné a közös gyermekvállalást
  • végül pedig vállalniuk kell a házasfeleknek, hogy gyermeküket, mely a szerződését követően született (vagy lett örökbe fogadva), nagykorúvá válásáig (de minimum a szerződés megszűnéséig) saját háztartásukban nevelik.

Kamat? Futamidő? Gyerek?

A bankok keze is kötve van a hitellel kapcsolatban. Így a kölcsönkérelmet 10 napon belül el kell bírálniuk, továbbá nem számíthatnak fel díjat a kölcsön elbírálásért, a folyósításért és az előtörlesztésért. A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat, és mértékét az állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott átlagából számolják ki (jelenleg 5,07%).

A futamidő maximálisan 20 év lehet plusz az első gyermek születésekor igénybe vehető szüneteltetés, amely maximum 3 év lehet, abban az esetben, ha a hitel folyósítástól számított 5 éven belül igénylik ezt).

Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek az számít, akinek megegyezik a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével. Továbbá gyermeknek számítanak a magzatok a várandósság 12. hetétől, illetve a közöseb örökbefogadott gyermekek is.

Miért és hogyan szűnik meg a támogatás?

A kamattámogatással azokat a családokat szeretnék támogatni, akik Magyarországon élnek és együtt nevelik gyermeküket. Így logikus, hogy a következő esetekben szűnik meg a kamattámogatás: ha a felvevő párnak 5 éven belül nem születik gyermeke; ha már egyik fél sem él Magyarországon, azaz egyik sem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy ha az érintett kiskorút már egyik fél sem neveli saját háztartásában. Ezen esetek fennállásakor megszűnik a kamattámogatás és az addig felvett támogatás összegét 120 napon belül, egy összegben kell visszafizetni a kincstárnak. Ez 20 éves futamidőnél, 10 millió forint kölcsönre nézve 5 százalékos kamattámogatás esetén közel 2,2 millió forintot jelent.

Méltányossági kérelem nyújtható be a járási hivatalnál egyes esetekben, melynek pozitív elbírálása esetén felmentést lehet kapni a kamattámogatás megszűnése és a visszafizetési kötelezettség alól. Méltányolható körülmény például a lombikbébi programban való részvétel vagy a megváltozott munkaképességűvé válás. A kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamatot szintén az állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott átlagából számolják ki, azonban magasabb szorzót használnak (jelenleg ez közel 8% lenne). Ez a magasabb kamat vonatkozik azokra is, akik elválnak, és ha nem született gyermekük 5 éven belül, akkor nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást. Azonban, ha új házasságot köt valamelyik fél, akkor az 5 éves határidő újrakezdődik, és a már említett álltalános feltételek fennállása mellett igénybe vehető a támogatás.

Az állami kezesség ára

A hitelfelvevőknek kezességvállalási díjat kell fizetniük a központi költségvetés javára a kölcsön fennálló összege után. Ezt a törlesztőrészlettel egyidejűleg kell megfizetni a hitelintézeten keresztül. A díj mértékét a kezességgel biztosított kötelezettség összegéből számítják ki éves szinten. Így a 0,5 százalékos kezességvállalási díj egy 10 millió forintos hitel első évében nagyjából 4000 forint. A kezességvállalási díj pontos összegét a hitelintézet állapítja meg a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd minden év január 31-éig. A kezességvállalási díjjal növelt törlesztőrészlet összegéről írásban informálja a támogatott személyt az intézet.

Mikor van vége?

A megszületett gyerekek arányában egyre kevesebbet kell visszafizetnie a hitelfelvevőknek, melyet vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatás formájában kapnak meg. A július 1-je után születő második gyermek esetén a még fennmaradó kölcsöntartozás 30 százalékának megfelelő ez az össze, míg a harmadik gyermek születése eseten a teljes fennmaradó összeggel egyenértékű támogatásra jogosult a hitelfelvevő. Azaz a 3. gyerek után már semmit nem kell visszafizetni a felvett összegből. A vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni. Magyarul az állam elengedi a tartozásunkat. A törlesztési hátralékkal rendelkezők esetén a támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után állapítják meg. A támogatás igénybevételéhez a kérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani. Ha a támogatás igénybevétele után továbbra is marad tartozás, akkor a hitelintézet 10 napon belül újra számolja a törlesztőrészletet (változatlan futamidővel) és erről értesíti a hitelfelvevőt.

Kocsitámogatás nagycsaládosoknak

A Közlönyben megtalálható a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról szóló rendelet is, azonban ebben kevesebb újdonság található a fent részletezett hitelhez képest. A kölcsönhöz hasonlóan 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig vehető majd igénybe az autóvásárlásra vonatkozó támogatás is.