Tudnivalók a CSOK Plusz hitel törlesztésének szüneteltetéséről

0

A lakáscélú hitel kamattámogatásán túl a CSOK Plusz hitelprogram egyéb kedvezményeket is kínál. A hitel felvétele után, az első évben a tőketörlesztésre türelmi idő kapható, mely időszak alatt a tőkét nem, kizárólag a kamatot kell megfizetni, valamint lehetőség van a törlesztés egyéves időtartamra történő szüneteltetésére is, a kérelem beadásától számított első gyermek születését követően. Ezen kívül igénybe vehető a gyermekvállalási támogatás is, mely 10-10 millió forintos tartozáselengedés a második, illetve a harmadik megszületett gyermek után jár.

Kik jogosultak a törlesztés szüneteltetésére?

Az a házaspár szüneteltetheti a CSOK Plusz hitel törlesztését, akik a hitel felvételétől számítva az első gyermeküket várják, és a házaspár nőtagja a várandósságának 12. hetét betöltötte, vagy akiknek már megszületett az első gyermeke. Az az örökbefogadó házaspár is kérheti a törlesztés szüneteltetését, akik a hitel felvételétől számítva közösen, elsőként fogadtak örökbe gyermeket, amennyiben a kölcsön kérelmének benyújtása után válik véglegessé az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat.

A törlesztést szüneteltetni kizárólag az elsőként megszületett gyermek után van lehetőség. A kölcsönkérelem benyújtása után, bármikor lehet kérni a szüneteltetést, az arra való jogosulttá válást követően, a kölcsön futamideje alatt.

Meddig szüneteltethető a törlesztés?

Maximum 1 évre kérhető a törlesztés szüneteltetése, melynek igénybevétele azonban nem kötelező. A szüneteltetés kezdő időpontját az erre irányuló kérelem pénzintézethez történő benyújtásának időpontja határozza meg.

Amennyiben a várandósság betöltött 12. hete után kerül benyújtásra a hitelkérelem, akkor egyben kérhető a törlesztés szüneteltetése is. Ilyenkor a szüneteltetés a hitel folyósítása utáni tizenharmadik hónaptól kezdődik.

Amennyiben még a várandósság előtt, vagy a várandósság 12. hete előtt kerül benyújtásra a kölcsönkérelem, a törlesztés szüneteltetésének kérelmével meg kell várni a várandósság 12. hetének betöltését.

Ha a várandósság alatt történik a törlesztés szüneteltetésének igénylése, a várandósság tényéről, valamint a 12. hét betöltésének napjáról, a magzatok számáról és a szülés várható időpontjáról kiállított igazolás szükséges, melyet az a szülész-nőgyógyász állít ki, aki a várandósgondozást végzi. Ez esetben a törlesztés szüneteltetésére a szakorvosi igazolás bank által történő kézhezvétele után legkésőbb a harmadik munkanaptól, legkorábban a hitel folyósítása utáni tizenharmadik hónaptól kerül sor.

Amennyiben a feleség ikreket vár, és a kölcsönkérelem ez idő alatt lett benyújtva a várandósság betöltött 12. hete után, akkor a törlesztés szüneteltetése egyszerre kérelmezhető a gyermekvállalási támogatással (amely elengedi a 10 millió forintos tőketartozást). A törlesztés szüneteltetése ekkor a hitel folyósítása utáni tizenharmadik hónaptól lép érvénybe.

A magzat 12. hét utáni elhalása esetén is fennállhat a jogosultság a törlesztés szüneteltetésére. Ez esetben az elhalás/szülés utáni 90 napon belül benyújtandó az az igazolás, amely tartalmazza a magzat elhalásának napját, valamint annak a személynek a személyes adatait, akinek a nevére az igazolás kiállításra kerül. A dokumentumnak tartalmaznia kell továbbá az azt kiállító szülész-nőgyógyász adatait, bélyegzőjét és aláírását. Ezen kívül be kell nyújtani a halottvizsgálati bizonyítványt is, amely igazolja a magzat halva születését a 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet alapján. Az igazolás pénzintézet által történő átvételét követő legkésőbb harmadik munkanaptól, legkorábban a hitel folyósítása utáni tizenharmadik hónaptól szünetel a hitel törlesztése.

Megváltozik-e a hitelszerződés a törlesztés szüneteltetése esetén?

A törlesztés szüneteltetése valójában fizetési haladék, melynek lejárata után a törlesztési kötelezettség folytadódik, erről a hitelt nyújtó pénzintézet tájékoztatást küld. Mivel fizetési haladékról van szó, a hitelszerződésben foglalt tőke-, valamint kamatfizetési kötelezettség erre való tekintettel változik, amennyiben nem rendelkeznek ettől eltérően a szerződő felek.

Az állam a hitelhez kamattámogatást a kölcsön futamidejére, de maximum 25 éves időtartamra biztosít. Ez az időtartam meghosszabbodik a szüneteltetés időtartamával, mely az első gyermek születése, illetve örökbefogadása után vehető igénybe. A szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik a kötelezettségvállalás időtartama és értelemszerűen a szerződés határideje is. A szüneteltetés után olyan módon hosszabbodik meg a futamidő, hogy a törlesztőrészlet szüneteltetése folyamán keletkező, részletekben fizetendő kamat, valamint az esedékes törlesztőrészlet összege együttvéve ne haladja meg az eredeti szerződésben foglalt törlesztőrészletek összegét. A szüneteltetés ideje alatt felhalmozódott kamat a szüneteltetés utáni futamidőben, egyenlő részletekben fizetendő meg évente, az aktuális törlesztőrészletekkel együtt.

A tőketartozás nem növelhető meg sem a szüneteltetés időtartama alatt, sem azután a szüneteltetés alatt nem megfizetett kamat összegével.

Ez azt jelenti, hogy a törlesztés szüneteltetése utáni időszakban nem lesz magasabb a havonta fizetendő törlesztőrészlet összege, de a futamidő meghosszabbodik.

Mi történik, ha valaki jogosulatlanul veszi igénybe a törlesztőrészlet szüneteltetését?

A törlesztőrészlet szüneteltetésének jogosultaltanul történő igénybevétele esetén a meg nem fizetett törlesztőrészleteket a hitelt nyújtó pénzintézetnek meg kell fizetni a jegybanki alakamat 5 százalékponttal emelt mértékével egyenlő kamattal megnövelve. Erről a bank felhívást küld, amelyben szereplő összeget meg kell fizetni a banknak a felhívás kézhezvételétől számított 120 napon belül.

Mikor vehető igénybe a gyermekvállalási támogatás?

Előfordulhat, hogy az első gyermek utáni szüneteltetés időtartama, valamint a következő gyermek után járó gyermekvállalási támogatás részben fedi egymást. Amennyiben az első gyermek születésekor a törlesztőrészlet szüneteltetését kérelmezik, és ezidő alatt a feleség újra várandós lesz, a várandósság betöltött 12. hete után a 10 millió forintos tőketörlesztés elengedését, azaz a gyermekvállalási támogatást is kérhetik. Így megtörténhet az is, hogy a szüneteltetés lejártakor a tőketartozás kevesebb lesz, ami alacsonyabb havi törlesztőrészletet eredményez.