Minden, amit az özvegyi nyugdíjról tudni kell

0

Házastársunk vagy élettársunk elvesztése egy hatalmas megrázkódtatás, a lelki trauma mellett pedig gyakran azt is igen nehéz elképzelni, hogy társunk jövedelmének kiesésével hogyan leszünk képesek anyagilag talpon maradni a jövőben. Éppen erre nyújt megoldást az ideiglenes özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj. De mik ennek a feltételei, és mekkora összegre lehet számítani? Cikkünkben ezekre adunk válaszokat.

Mi az az özvegyi nyugdíj?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén özvegyi nyugdíjban részesülhet az elhunyt házastársa, elvált házastársa, bejegyzett élettársa és élettársa. Az özvegyi nyugdíj lehet ideiglenes vagy állandó, ezeknek feltételei pedig esetenként változnak.

Mikor kaphat az elhunyt házastársa örvegyi nyugdíjat?

Amennyiben házastársunk úgy hunyt el, hogy ő jogosult volt öregségi nyugdíjra, vagy az elhunyt még nem vonult nyugdíjba, azonban a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt ledolgozta, akkor házastársként nekünk jár az özvegyi nyugdíj.

Kaphatunk-e özvegyi nyugdíjat, ha házastársunktól a halála előtt elváltunk?

Abban az esetben, ha a házasságunkat egy jogerős bírói ítélet felbontotta, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatunkat egy jogerős bírói ítélet felbontotta, esetleg ha a jegyző egy nemperes eljárásban ezt megszüntette, azonban mindezek után továbbra is közös háztartásban éltünk, tehát élettársaknak minősültünk, akkor ez alapján is jogosultak vagyunk özvegyi nyugdíjra. Ebben az esetben az özvegységi nyugdíjra való jogosultságunkat annak alapján vizsgálják meg, hogy mennyi időt éltünk együtt élettársakként azután, hogy hivatalosan is fel lett bontva a házasságunk vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatunk.

Abban az esetben, ha a házasságunk vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatunk hivatalos felbontása után már nem éltünk együtt az elhunyttal, azaz nem számítottunk élettársaknak, akkor csak abban az esetben kaphatunk özvegyi nyugdíjat, ha az elhunyt tartásdíjat fizetett a részünkre, vagy korábban a bíróság tartásdíj fizetésére kötelezte.

Mikor kaphat az elhunyt élettársa özvegyi nyugdíjat?

Ezen kérdés megválaszolásához mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, mit is értünk pontosan élettárs alatt. Élettársaknak számítanak azok a felek, akik nem kötöttek egymással házasságot és nem létesítettek bejegyzett élettársi kapcsolatot, azonban közös gazdasági és érzelmi közösségben élnek egymással egyazon háztartásban. A felek közül egyik sem lehet házas, nem lehet bejegyzett élettársi kapcsolata és nem élhet egy másik (háztartáson kívüli) személlyel élettársi kapcsolatban. Továbbá nem beszélhetünk élettársakról, ha a felek testvérek, féltestvérek vagy egyenesági rokonok.

Az elhunyt élettársaként csak akkor vagyunk jogosultak özvegyi nyugdíjra, ha szerettünk halála előtt legalább egy évig – megaszítás nélkül – éltünk vele közös háztartásban, valamint született legalább egy közös gyermekünk. Abban az esetben, ha elhunyt élettársunktól nem született közös gyermekünk, akkor csupán akkor vagyunk jogosultak az özvegyi nyugdíjra, ha megszakítás nélkül tíz évig éltünk vele ugyanazon háztartásban, és együttélésünk során egyszer sem részesültünk korábban ugyanezen özvegyi nyugdíjban.

Meddig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj alapvetően a szerettünk halálát követően egy évig folyósítható, vannak azonban kivételes esetek. 

Kivételt képez, ha az elhunyt szerettünktől született egy közös gyermekünk, és a gyermek a halál bekövetkeztekor fiatalabb volt másfél évnél. Ebben az esetben az árva gyermekre való tekintettel az öregségi nyugdíj az árva 18 hónapos koráig jár. Ha azonban a közös gyermekünk fogyatékos vagy tartósan beteg, akkor az özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítandó.

Mekkora összegre lehet számítani az ideiglenes özvegyi nyugdíj esetében?

Özvegyi nyugdíjat csak akkor kaphatunk, ha az elhunyt szerettünket öregségi nyugdíj illette meg, az özvegyi nyugdíj pedig ennek alapján kerül kiszámításra. Az özvegyi nyugdíj összege a házastársunk (vagy élettársunk) által kapott öregségi nyugdíj hatvan százaléka. Amennyiben szerettünk jogosult lett volna az öregségi nyugdíjra, mert a szükséges szolgálati időt ledolgozta, azonban még nem vonult nyugdíjba, akkor az általunk kapott özvegyi nyugdíj összege hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amelyet az elhunyt kapott volna, ha már nyugdíjba vonult volna.

Amennyiben az özvegyi nyugdíjat azon jogon szeretnénk igénybe venni, hogy a volt házastársunk tartásdíjat fizetett nekünk, ugyanis korábban elváltunk vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatunkat megszüntettük, akkor az özvegyi nyugdíj összege semmiképpen nem lehet magasabb a megállapított tartásdíj összegénél.

Mikor vagyunk jogosultak állandó özvegyi nyugdíjra?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a szerettünk halálától egy évig folyósítható. Állandó özvegyi nyugdíjra akkor vagyunk jogosultak, ha időközben mi magunk is betöltöttük az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy ha egészségi állapotunkból adódóan megváltozott munkaképességűek vagyunk, vagy ha legalább két gyermekünkről gondoskodunk, vagy ha közös gyermekünk tartósan beteg vagy fogyatékos. 

Mekkora az állandó özvegyi nyugdíj összege?

Ha a fenti feltételek közül valamelyik érvényes, akkor állandó özvegyi nyugdíjra vagyunk jogosultak. Ennek összege megegyezik az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal, azaz hatvan százalékát kapjuk meg szerettünk azon öregségi nyugdíjának összegének, amelyet a halál időpontjában kapott volna vagy kaphatott volna.

Abban az esetben, ha mi korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban részesülünk, esetleg a közös tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekünket neveljük, vagy legalább két közös gyermekünket neveljük, így árvaellátásra is jogosultak vagyunk, akkor az özvegyi nyugdíj alacsonyabb: a szerettünket megillető öregségi nyugdíjának harminc százalékát kapjuk meg.

Mi történik akkor, ha az elhunyt magánnyugdíjpénztár tagja volt?

Abban az esetben, ha az elhunyt magánnyugdíjpénztár tagja volt, azonban az összegyűjtött összeget a megfelelő határidőig átutalta a Nyugdíjbiztosítási Alap számára, erről pedig a magánnyugdíjpénztár igazolást állított ki, akkor az özvegyi nyugdíj a társadalombiztosítási szabályok alapján kerül legállapításara, azaz a fentiekben leírtak vannak érvényben.

Amennyiben azonban ez az utalás nem történt meg, akkor az özvegyi nyugdíjat azonképpen kell megállapítani, hogy a jogszabály alapján kiszámított összeget meg kell szorozni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott szorzószámmal.

Mi az az özvegyi járadék?

Özvegyi járadék akkor jár, ha az elhunyt az egyéni társadalombiztosítási számlájára akkora összegű nyugdíjcélú befizetést teljesített, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra jogosult személy számára özvegyi járadékot tett félre, és végül ez az özvegyi járadék magasabb lett, mint a törvényben meghatározott özvegyi nyugdíj összege.