Mi a teendő téves számlaszámra történő utalás esetén?

0

Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül rossz bankszámlaszám megadásával indítja el az átutalást. Mivel napjainkban már akár 20 millió forintos összeget is pár másodpercen belül megkap az utalás kedvezményezettje, jogos az attól való félelem, hogy az elutalt pénz tévedésből nem a címzett számlaszámára érkezik meg.

A bankszámlaszám felépítése

A kétszer nyolc, illetve háromszor nyolc számból álló bankszámlaszám első nyolc számjegye az MNB megnevezése szerinti fiókkod, amely a következőképpen épül fel. Az első három szám a pénzintézet azonosítására szolgáló kód, az ezt követő négy szám a központi fiókot, vagy azt a bankfiókot azonosítja, amelyben a számla megnyitásra került, a nyolcadik szám pedig az ellenőrző számjegy. A második és a harmadik, szintén nyolc számjegyből álló csoport pénzintézetenként más és más logikai alapon épül fel, melyek magukban foglalják az ügyfélkódot, valamint a számla típusát. A tizenhatodik, illetve a huszonnegyedik szám szintén ellenőrző szám. A nemzetközi bankszámlaszám, azaz az IBAN ugyanígy épül fel annyi különbséggel, hogy előtte megtalálható a kétbetűs országkód, illetve két darab ellenőrző szám.

Nemlétező bankszámlaszámra történő utalás

Amennyiben elírás következtében olyan számsor jön létre, amely nem létezik, a rendszer visszajelzést küld a tévedés tényéről. Ez esetben az összeget nem lehet elküldeni, továbbá az átutaló fél egyből értesül a hibáról, és lehetősége van annak kijavítására.

Megszűnt bankszámlaszámra történő utalás

Abban az esetben, ha egykor létező, de már megszűnt számlaszámra indul utalás, a rendszer, csakúgy, mint a nemlétező bankszámlaszám esetében, visszautasítja a tranzakciót, így az összeg az átutalást indító fél számláján marad.

Téves utalás

Nemlétező és megszűnt bankszámlaszámra történő utalás esetén tehát nincs probléma, azonban, ha tévesen, de létező számlaszámra indul el az utalás, az már gondot jelent, mivel a már elindított tranzakció visszavonására, az azonnali utalás miatt, amelynek köszönhetően öt másodpercen belül megtörténik az utalás, nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha az azonnali utalás nem alkalmazható, mert húszmilló forintnál nagyobb összegről van szó, vagy az átutalás nem mobil- vagy netbankon keresztül történik, illetve devizában vagy külföldre indul el a tranzakció, lehetőség van az utalás visszavonására, ha a tévedés tényét az átutaló fél a banknak azonnal jelzi.

Amennyiben az összeget a kedvezményezett már megkapta, könnyebb a helyzet, ha ismerősről van szó, akinek a tranzakciót elindító fél korábban már utalt, mivel ilyenkor elegendő tájékoztatni az illetőt a téves utalásról, és megkérni őt, hogy utalja vissza a pénzt.

Azonban, ha ismeretlen számlaszámra ment el az összeg, elsőként a saját bankot kell értesíteni. A pénzintézetek felelősséget ugyan nem vállalnak a rosszul megadott számlaszám következtében történő téves utalásért, de utána tudnak nézni annak, hogy melyik bank részére történt az utalás, és kapcsolatba léphetnek az adott pénzintézettel. A fogadó felet, akinek a számlaszámára tévesen érkezett meg az összeg, a bankja értesíti a téves utalás tényéről, és megkérik, hogy küldje vissza a tévesen érkezett összeget. Mivel a bank erre nem kötelezhet, kizárólag a számlatulajdonos jóindulatától függ, hogy teljesíti-e a bank kérését, vagy a tévesen elutalt összeget megtartja. Utóbbi esetben peres úton van lehetőség az elutalt összeg visszaszerzésére, ugyanis a jogszabályok értelmében a jogtalan pénzmegtartás bűncselekménynek minősül.

Amennyiben az utaláskor tévesen beírt bankszámlaszám tulajdonosa cég vagy valamilyen szervezet, ők általában kérés nélkül visszautalják a nem beazonosítható, teljesítés nélkül érkező tételt.

Mire kell figyelni a bankszámlaszám megadása során?

A számlaszám kézzel történő beírása esetén több hibalehetőség is adódhat, akár félreolvasás, akár elütés is okozhatja a rossz bankszámlaszám téves rögzítését. Fontos tehát, hogy ilyen esetekben akár többször is ellenőrizve legyen a beírt számlaszám. A tévedés elkerülhető, ha a számlaszám nem papíron van, és másolás-beillesztés útján kerül megadásra. Léteznek olyan alkalmazások, amelyek segítségével a bankszámlaszám beolvasható a mobilkészülék kamerájával, de ez esetben is kellő körültekintés szükséges, ugyanis előfordulhat olyan helyzet, hogy az alkalmazás egyes számokat nem helyesen ismer fel.

Másodlagos azonosítóra történő utalás

Átutalásra lehetőség van másodlagos azonosító alapján is, amelynek lényege, hogy a tranzakcióhoz nem bankszámlaszám szükséges, hanem a kedvezményezett adóazonosító jele (vállalkozások esetében adószáma), telefonszáma vagy email címe. Az ilyen típusú utalásoknál a címzett nevére sincs szükség. Másodlagos azonosító alapján történő átutalásra akkor van lehetőség, ha a kedvezményezett ezt a bankjánál korábban már regisztrálta. Ezt a fajta utalást napjainkban még kevesen használják, azonosítóként többnyire az email címet szokták megadni.

Ennél az utalási módnál is érdemes odafigyelni az adóazonító jel /adószám, telefonszám, illetve email cím helyesen történő rögzítésére. Rosszul megadott, de létező másodlagos azonosítóra utaláskor is jelezni kell a tévedés tényét a banknak, ebben az esetben is a téves összeget fogadó fél jóindulatán múlik, hogy visszaküldi-e a pénzt.