Fontos változás az öröklés szabályozásában 2023. júliusától

0

A 2023. július 1-jétől megnyíló örökléseknél már a Polgári Törvénykönyv új, öröklésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni abban az esetben, ha az örökhagyónak nem volt örököse. Az új szabályozás értelmében, amennyiben nincs örökös, az örökhagyó tulajdonában lévő magyarországi ingatlan, illetve az ingatlanban fellelhető ingóságok örököse nem a magyar állam, hanem az ingatlan elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat.

2022. november 22-én került elfogadásra az Országgyűlés által az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LI. törvény, mely értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt öröklési szabályok 2023. július 1-jétől módosultak.

Az állam helyett a helyi önkormányzat örököl

Az új rendelkezés értelmében, amennyiben az elhunyt személynek nem volt örököse, az örökhagyó tulajdonában lévő belföldi ingatlant az a települési önkormányzat örökli, melynek közigazgatási területén az ingatlan található. Az önkormányzat örököl továbbá minden olyan ingóságot, amely az ingatlanon fellelhető. Ha egy ingóság tulajdonjoga nem megállapítható, vélelmezni kell az örökhagyó tulajdonjogát.

Az élettársi közösségben élőknek nem kedvez az új szabályozás, ugyanis végrendelet híján az elhunyt élettársának bizonyítania kell, hogy az ingatlanban található személyes tárgyai nem képezik a hagyaték részét.

Amennyiben az önkormányzat él az örökség visszautasításának jogával – amivel az állam nem élhet –, úgy az örökös az állam lesz, csakúgy, mint abban az esetben, ha az örökhagyó rendelkezik ugyan örökösökkel, de minden örökös visszautasítja az örökséget.

A változtatás célja, hogy az örökös nélküli örökhagyók ingatlanjaival a helyi önkormányzatok rendelkezhessenek, a közösség érdekeit szem előtt tartva.

Mire nem vonatkozik az új szabályozás?

A szabályozás csupán az ingatlanokra, valamint az azokon fellelhető ingóságokra vonatkozik, bankszámlákra, cégekre, vagy akár az utcán parkoló járműre már nem. Nem vonatkozik továbbá a szabályozás állatokra, mezőgazdasági földterületekre és eszközökre sem, örökös nélküli elhalálozás esetén ezeket a továbbiakban is az állam örökli.

Végrendelet – nem csak családtagok örökölhetnek

Ha a végrendelkezőnek nincs családja, végrendeletében megjelölhet örökösként olyan személyt is, akivel nem áll rokoni kapcsolatban, de akár alapítványt, egyesületet is. Rendelkezhet a teljes vagyonáról, vagy csupán a vagyona egy részéről. Utóbbi esetben, amely vagyonrész sorsáról az örökhagyó nem rendelkezett, és örököse nincs, az új szabályozás értelmében az ingatlanvagyon és az azon található ingóságok tulajdonjoga a helyi önkormányzatra, az egyéb vagyonának tulajdonjoga pedig az államra száll.