A hétvégi munkavégzés szabályai zajkeltés szempontjából

0

Kétféle ember van: az egyik pihenni szeretne hétvégén, a másik ház körüli munkákat végzeni vagy éppen bulizni. Sok bosszúság forrása lehet, ha két olyan szomszéd lakik egymás mellett, akik eltérően gondolkodnak a hétvége rendeltetéséről, szabadidejük felhasználásának módjáról.

Az ebből fakadó nézeteltéréseket, sérelmeket célszerű megfelelő kommunikációval, barátságos úton rendezni, hogy a jószomszédi viszony megmaradjon. Az örökös konfliktushelyzet egyik fél számára sem jó, sokkal üdvösebb megoldás, ha közös megegyezésen alapuló kompromisszumot kötnek az egymás mellett élők.

Az egyik népszerű közösségi oldalon kering a következő vicc:

– Szomszéd, kölcsönadná nekem hétvégére a flexét, a láncfűrészét és a fűnyíróját?
– Persze, szomszéd, de mit szeretne csinálni?
– Aludni.

Olykor a legnagyobb jóindulat, a legbarátibb hozzáállás ellenére sem oldható meg a probléma puszta megbeszéléssel, ilyenkor jó, ha a csendesebb életet kedvelő fél tisztában van a témával kapcsolatos jogaival és lehetőségeivel.

Nézzük, hogy mik a hétvégi munkavégzés, zajkeltés szabályai, mikor lehet és mikor tilos például flexelni, fát vágni, füvet nyírni vagy éppen hangos zenét hallgatni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény többek között kimondja, hogy szabálysértést követ el az a személy, aki lakott terület épületében vagy telkén indokolatlanul, más nyugalmának megzavarására alkalmas módon zajt okot. A Polgári Törvénykönyvben szintén találunk idevonatkozó részt, mely azt mondja, hogy az ingatlan használójának kötelessége nem zavarni a környezetében lakókat, valamint a szomszédoknak nem kötelességük elviselni a szükségtelenül okozott zajhatást.

Általános „csendrendelet” nincs, ezt például a települések vagy a társasházak változó módokon szabályozhatják.

Zajkeltés szempontjából a hangerő decibelben megadott mértéke és az időintervallumok is rendeletileg szabályozottak. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a következőképpen határozza meg a határértékeket:

  • kisvárosi és falusi lakóövezetben reggel 6 és este 10 óra között 50 dB, este 10 és reggel óra között 40 dB
  • nagyvárosokban, illetve sűrűn beépített vegyes lakóövezetben reggel 6 és este 10 óra között 55 dB, este 10 és reggel 6 óra között 45 dB
  • az építmények hanghatástól védendő lakóhelyiségeiben ez a határ egységesen meghatározott, reggel 6 és este 10 óra között 40 dB, este 10 és reggel 6 óra között legfeljebb 30 dB

Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk akár az általunk, akár a szomszédunk által keltett zaj mértékét, már egy mobiltelefonra letölhető applikáció is a segítségünkre lehet.

Habár a személyes megbeszélésen alapuló megoldásra való törekvés lenne optimálisan az elsődleges cél, előfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag ez nem járható út, például ha a zajt keltő szomszéd elzárkózik a kialakult helyzet barátságos rendezésétől. Ebben az esetben, ha biztosak vagyunk abban, hogy a kialakult zaj mértéke meghaladja a rendeletben szabályozott értéket, a rendőrséghez fordulhatunk segítségért. Amennyiben az eljáró szerv szabálysértést állapít meg, úgy szabálysértési bírság kiszabására kerülhet sor. Ezen kívül, ha a zajkeltés ismétlődik, birtokvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezhetjük.