Hogyan kell igényelni a családi pótlékot?

0

A családi pótlék Magyarországon azon segélyezések közé tartozik, ami alanyi jogon mindenkinek jár, aki gyermeket vagy gyermekeket nevel, tehát nincs munkaviszonyhoz kötve. És bár mindenkinek jár, ettől függetlenül meg kell igényelni azt, ennek hiányában nem folyósítják számunkra. Az igénylésnek három módja van, cikkünkben ezeket mutatjuk be lépésről lépésre. 

Ki igényelheti a családi pótlékot?

Családi pótlék minden olyan állampolgárnak jár, aki a háztartásában gyermeket nevel. Egy alanyi jogon járó juttatásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy – a gyermek eltartásán kívül – nincs semmilyen kritérium, feltétel, amihez kötve lenne a pótlék kiszabása, azaz akkor is jár, ha hosszú ideje nem volt munkaviszonyunk, ha egy ideje már munkanélküli segélyen élünk, ha munkanélküliek vagyunk. Emellett azt is ki kell emelni, hogy a gyermeknek lehetünk akár vérszerinti szülei, nevelő szülei, gyámjai, ideiglenes gyámjai, ameddig a gyermek a mi háztartásunkban él és nevelkedik, addig jogosultak vagyunk a családi pótlékra.

Abban az esetben, ha a szülők elváltak, akkor a családi pótlékot az a fél veheti igénybe a továbbiakban, akinél a gyermeket elhelyezték, azaz akinek a háztartásában él. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amennyiben a szülők elválnak, és a gyermeket az édesanyánál helyezik el, akkor az édesapa többé nem kap családi pótlékot, kizárólag az édesanya. 

Noha a segélyezést a mai napig is családi pótlékként emlegetjük, ki kell emelni, hogy néhány éve két részre bontották a juttatást, így ma már beszélhetünk nevelési támogatásról, valamint iskoláztatási támogatásról, ez a két elem egyszerre képezi a családi pótlékot. A családi pótlékot egészen addig vehetik fel a szülők, ameddig van olyan gyermekük, aki tankötelezettséggel bír, a juttatás a tankötelezettségi kor utolsó napjáig folyósítható, abban az esetben pedig, ha gyermekünk főiskolára vagy egyetemre megy, akkor a családi pótlék utána egészen annak a tanévnek a végéig jár, amely tanévben a gyermekünk betöltötte a huszadik életévét.

Noha a családi pótlék ma Magyarországon többezer családnak jár alanyi jogon (még azoknak is, akik munkanélküli segélyben részesülnek), mégsem kezdik el automatikusan a folyósítást, amint megszületik a baba. A segélyt ugyanis igényelni kell, az igénylést a szülők közül bármelyik fél beadhatja. Az igénylésnek három módja van, minden szülő azt a módot választja, amelyik neki szimpatikusabb, egyszerűbb, kényelmesebb. A családi pótlékot igényelhetjük személyesen, online, vagy akár postai úton is.

Visszamenőleg is lehet-e igényelni?

Családi pótlékot elsősorban a jogosultság megszerzésének időpontjától szokás igényelni, előfordulhat azonban, hogy némiképp később tudjuk csak elintézni a kérvényezést, így tehát vannak mögöttünk olyan hónapok, amikor járt volna a támogatás, de nem vettük igénybe. Egy kisgyermekes családnak minden segítséget meg kell ragadnia, éppen ezért hasznos lenne, ha a családi pótlékot visszamenőleg is ki lehetne kérni, ha elmulasztottuk az igénylést. Ez azonban nem lehetséges, legfeljebb két hónapra. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben visszamenőlegesen igényeljük a családi pótlékot, akkor az igénylést megelőző két hónap után kaphatjuk meg az összeget, így érdemes minél hamarabb elkezdeni az ügyintézést. 

A családi pótlék igénylése személyesen lépésről lépésre

Noha ez az egyik legkacifántosabb módja a családi pótlék igénylésének, előfordulhat, hogy valakinek ez a legkényelmesebb és legbiztonságosabb, éppen ezért érdemes felkészülni, hogy mire készüljünk, ha személyesen kívánjuk igényelni a családi pótlékot.

Mindenekelőtt ki kell nyomtatnunk egy formanyomtatványt. Ezt a formanyomtatványt letölthetjük akár az Ügyfélkapuról (ebben az esetben – Word formátum lévén – számítógépen tölthetjük ki, egyszerűen csak be kell gépelnünk az adatainkat), akár a Magyar Államkincstár weboldaláról is (ebben az esetben – PDF lévén – előbb ki kell nyomtatnunk üresen a dokumentumot, majd kézzel töltjük ki), a dokumentum mindkét esetben az alábbi adatainkat kéri:

 • a kérelmező szülő neve,
 • a kérelmező szülő születéskori neve,
 • a kérelmező szülő születési helye,
 • a kérelmező szülő születési ideje,
 • a kérelmező szülő anyja lánykori neve,
 • a kérelmező szülő TAJ-száma
 • a kérelmező szülő állampolgársága
 • a kérelmező szülő lakcíme.

Mindezek mellett meg kell adnunk a házastársunk vagy élettársunk, bejegyzett élettársunk, törvényes képviselőnk nevét, TAJ-számát és lakcímét.

Ha mindezekkel készen vagyunk és leellenőriztük, hogy nem vétettünk-e hibát a kitöltésben, akkor személyesen fel kell keresnünk a megyei vagy budapesti kormányhivatal ügyfélszolgálatát, ugyanakkor a kormányablakban is elintézhetjük a kérvényezést. Itt kell leadnunk a formanyomtatványt, továbbá a személyes okmányok másolatát, valamint a szükséges igazolások másolatát is át kell nyújtanunk, hogy elbírálhassák a kérelmünket. Fontos emellett azt is kiemelni, hogy amennyiben személyesen kívánjuk igényelni a családi pótlékot, akkor azokat az okmányokat, amikre szükség van az elbíráláshoz (tehát a kérelmező szülő, valamint a gyermek személyes adatait igazoló okmányok, igazolványok, valamint a gyermek tanulói vagy hallgatói státuszát igazoló papír) gyakran elegendő csak bemutatni, a legtöbb helyen nem kérnek ezekről másolatot. 

A családi pótlék igénylése online lépésről lépésre

A legegyszerűbb és legkényelmesebb eljárás, ha online, az internet segítségével intézzük el ügyeinket. Ennek keretei között a családi pótlékot is tudjuk ilyen módon igényelni, nincs más teendőnk, pusztán fel kell keresnünk a Magyar Államkincstár elektronikus ügyfélszolgálatát, ahol online is kitölthető a kérelem, ehhez a Kérelem családi pótlék megállapítására nyomtatványra kell kattintanunk. Ehhez természetesen szükség van ügyfélkapus regisztrációra, enélkül semmilyen hivatalos ügyet nem tudunk elektronikusan intézni. Ebben az esetben a dokumentumokról fényképet vagy szkennelt fénymásolatot kell készítenünk, ezenképpen kell csatolni az igényléshez. 

A családi pótlék igénylése postai úton lépésről lépésre

Postai úton való igénylés esetében a személyes igénylésnél leírt dokumentumot ugyancsak le kell töltenünk és ki kell töltenünk az adatainkkal, ezt követően a kért dokumentumokról másolatot kell készíttetnünk, hogy ezt mind egy borítékba helyezzük, és elküldhessük az illetékes szervnek. 

Ha mindent kitöltöttünk és leellenőriztük az adatainkat, akkor csupán a hozzánk legközelebbi postára kell befáradnunk, ahol az 1919, Budapest, Magyar Államkincstár címre kell elküldenünk a levelünket.

Mik azok a dokumentumok, amiket fel kell mutatni vagy amiknek másolatát be kell küldenünk ahhoz, hogy megkapjuk a családi pótlékot?

 • Az igényléshez mellékelni kell az igénylő szülő személyi igazolványát,
 • vagy útlevelét,
 • vagy kártya típusú jogosítványát,
 • valamint a gyermek személyi azonosságát igazoló dokumentumokat,
 • vagy a gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló papír másolatát.

Ha gyermekünk tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, ennek alapján az emelt összegű családi pótlékra van jogosultságunk, akkor a szakorvos által kiállított igazolást is mellékelnünk kell, ennek azonban nem elég a másolatát elküldenünk, az eredeti példányra lesz szükség.